info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Services > Danışmanlık > Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımcı özel ya da tüzel kişiler, devlet tarafından belirlenmiş alanlarda yatırım yaptıklarında devletin sağlamış olduğu bazı ayrıcalıklardan yararlanabilir. Söz konusu yatırımlara okul inşası, ihracat işlemleri veya az gelişmiş bölgelerde sanayileşme adına yapılan yatırımlar örnek gösterilebilir. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak için yatırımcının Ticaret Bakanlığı’na Yatırım Teşvik Belgesi için başvurması gerekir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanan faydalar; KDV İstisnası, kamu destekli kredi, sigorta primi ve iş veren hissesi desteği, faiz desteği,gümrük muafiyeti gibi bir çok alanda destek içerir. Yatırımlarla ilgili devlet desteğini içeren Bakanlar Kurulu kararı 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha sonra yapılan değişiklikler ile revize ederek günümüzde de devlet yardımları devam etmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’na buradan ulaşabilirsiniz. Konu ile ilgili son değişiklikleri içeren tebliğe ise buradan ulaşabilirsiniz.

Teşvik belgesi için gerekli belgeler ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır. Ek belgelerde, teşviklerden yararlanılacak mal ve hizmet alımları ve bu mal ve hizmetlerin dökümü de yer alır.

Yatırım teşvik belgesi alan kişi ya da kurumlar, sağlanan faydalardan belgede belirtilen süre kadar yararlanabilir. Yatırımcı, bu süre sonunda yine aynı kuruma başvuruda bulunarak almış olduğu teşvik için teşvik kapatma işlemi yaptırmalıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi olarak da bilinen bu işlem için gerekli belgelerin bir çoğu “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” olduğu takdirde aranmaz.

 

Yatırım Teşvik Raporu’ndan kimler faydalanabilir?

Yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler şeklinde cevaplamak mümkündür.

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
Kamu kurum ve kuruluşları
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Güven Yeminli Mali Müşavirlik

Yatırım Teşviklerinden nasıl faydalanılır?

Teşvik Kararı ile belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için desteklenen konularda yatırım yapılması ve yapılacak bu yatırım için Bakanlığımızca düzenlenmiş/onaylanmış yatırım teşvik belgesine (YTB) sahip olunması gerekmektedir. YTB düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin amacı nedir?

  • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine
  • Üretim ve istihdamın artırılması
  • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
  • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
  • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Yatırım süresi ne kadardır?

Proje niteliğine göre 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar da ek süre verilebilmektedir.

 

Destek tutarı ve oranı nedir?

Sağlanan destek tutarı ve oranları yatırımın büyüklüğüne, yerine ve sektörüne göre değişmektedir.