info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Services > Danışmanlık > Mali Danışmanlık Hizmetleri

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Güven Yeminli Mali Müşavirlik ailesi olarak; birlikte çalıştığımız şirketlerin mali tablolarını, bilançolarını ve hesaplarını tek tek inceleyerek ve düzeltme ihtiyacı olduğunda müdahale ederek mali danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Vermiş olduğumuz finansal danışmanlık hizmetinin kapsamı:
  1. Finansal tabloların sarih hale getirilmesi veya yorumlanması
  2. Şirket yapısında değişiklik yapılacak ise gerekli usul ve esaslar hakkında danışmanlık,
  3. Mevzuat (Yayımlanmış olan kanun, tebliğ veya karar) hakkında bilgi ve yorum sağlamak,
  4. Şirketlerin yapacağı yatırımlar konusunda danışmanlık yapmak,
  5. Şirketlerin vergi incelmesi karşısında hazırlıklı olmasını sağlayacak yöntemleri önermek,
  6. Şirket birleşme ve satın almalarında danışmanlık sağlamak.
Ülkemizde muhasebe kayıtları genellikle titiz bir şekilde tutulmadığından (torba hesaplar, hatalı hesap kayıtları vs.) birkaç yılda bir olarak çıkartılan Vergi, Kasa, Stok Affı gibi konularda danışmanlık yaptığımız şirketlere deneyimli ekibimizle yardımcı olmaktayız. Danışmanlık hizmeti Yeminli Mali Müşavirlerimiz ve asistanları tarafından bizzat verilmektedir.
abstract technology banner with blue and orange lights

Yatırım Danışmanlığı

Hizmet verilen şirketlerin yapmayı planladığı yatırımlar detaylı bir biçimde incelenerek hareketin fizibilitesi oluşturularak görüş bildirilmektedir. Yatırım yapacak şirketin gerekli finansmanı sağlamasının şirket için doğurabileceği olumlu ve olumsuz sonuçlar, yatırımın şirkete geri dönüşünün ne zaman ve ne kadar kazançla döneceği, yatırım için yapılması gereken hazırlıklar, yatırım yapılacak araç bir şirket ise bilançosunun gerçeği ne kadar yansıttığı ve hesap planı, yatırım yapılacak alan, şirket, veya işlemin günümüzde gerçekten yatırım yapılabilecek bir araç olduğu konusu ve bu yatırımın riski gibi görüşlerimizi belirten birçok önemli husus tarafımızca incelenerek ilgili bir rapor ile yatırım yapmak isteyen şirket yönetimine yapılması planlanan yatırım hakkında görüş içeren rapor sunulur.
Yurt dışına yapılacak yatırım, yurt dışından yurt içine yapılacak olan yatırımlar, ihracat ve ithalat yatırımları, farklı sektöre geçiş amaçlı yapılan yatırımlar konusunda da ilgili kişi ya da kurumlara Güven Yeminli Mali Müşavirlik ailesi olarak mali danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Mevzuat Danışmanlığı

Gerek Anonim Şirketler, gerekse Limited Şirketler Türk Ticaret Kanunu’na göre bir takım sorumluluklara sahip olmakla birlikte KDV ve Kurumlar vergisi mükellefidir. Şirketlerin vergi, faaliyet alanı, hakları gibi alanlarda belirlenen yasal mevzuat sabit olmamakla birlikte sürekli değişmektedir. Ek olarak; ülkenin içinde bulunduğu durumlara göre şirketlerin yararlanacağı ya da dikkat etmesi gereken geçici yasal hükümler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. İşbu hükümlerin takibi, yorumlanması ve uygulanması gerekmektedir. Aksi halde şirketler hakkında cezai işlemler uygulanabilir.
Kurumumuz, yasal mevzuat konusunda güncel kalmakla birlikte mali danışmanlık verdiği şirketleri yasal mevzuat hakkında bilgilendirir. Uygulanacak veya kaçınılacak bir işlem veya resmi kurumlara yapılacak bir açıklama söz konusu olduğu takdirde ilgili şirketlere yardımcı olunur.

Şirket Birleşmeleri ve Satın Almalar

Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket, tüzel kişidir. Şirketlerin birleşmesi demek 2 tüzel kişinin konsolide bir hale getirilerek ortaya tek bir tüzel kişi çıkartmaktır. Söz konusu birleşme, vergi açısından Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-19 ve 20. maddelerinde incelenmiştir (Kanuna ulaşmak için tıklayınız). Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenen esaslara ise (136-148 aralığındaki maddeler) buradan ulaşabilirsiniz.
Şirket birleşmelerinde uygulanacak prosedürler, birleşen şirketlerin bilançolarına göre anlaşma şartlarının hazırlanması, birleşme sonrası yetkilendirme, bilançoların konsolidasyonu, birleşmeye bağlı oluşan vergilendirme ve matrahın belirlenmesi gibi birçok husus konusunda Güven YMM ailesi mali danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirket satın almalarında; satın alınacak şirketin bilançosunda bulunan varlık ve borçların teyidi şirketin tam değeri açısından oldukça önemlidir. Bilançodaki verilerin doğruluğundan kesin olarak emin olmak için şirkete ait rayiç değer bilanço çıkartmak gereklidir. İşlemin mevzuat kısmı ve şirketin geçmiş dönem ve güncel dönem mali verileri detaylıca incelenmelidir.

Vergi, Bilanço ve Gelir Tablosu Danışmanlığı

Şirketlerin devlete bildirmekle yükümlü olduğu beyannameler vardır. Bu beyannameler ile şirketler, çalıştırdıkları personel sayıları, yaptıkları harcamalar, kâr ve zarar durumu, ödeyecekleri KDV, gelir stopaj vergileri, sigorta primleri ve kurumlar vergisi gibi konularda bildirimde bulunurlar. Devlet yetkilileri incelemelerde şirketlerin hesaplarını kontrol ederken bu bildirimleri de kontrol ederler. Yanlış veya hatalı bildirimler ( Karşılıksız fatura, işçi sigortası bildirmeme, şirket kârda olmasına rağmen zararda göstererek vergi ödememe vb.) şirketler için ağır sonuçlar doğurur. Bu yüzden şirketlerin aylık ve 3 aylık olarak bildirdikleri beyannamelerin titizlikle kontrol edilerek ve teyit edilerek hazırlanması gerekmektedir.
Bilanço ve Gelir Tablosu, şirketin tüm hesaplarını özet olarak ve anlaşılır bir şekilde gösteren mali verilerdir. Şirketin hangi faaliyetlerden kâr veya zarar ettikleri, yapmış oldukları mal veya hizmet satışları ve bu satışların maliyeti, şirket bünyesinde bulunan varlıkların değerleri ve özkaynakların durumu gibi bilgilere bu tablolar üzerinden kolayca erişilebilir. Söz konusu tablolar, şirketlerin finansal durumu hakkında bilgi veren bir rehber niteliğindedir. Şirket yöneticileri edindikleri veriler ışığında şirketle ilgili önemli kararlar verebilir (Örn. Yatırım, küçülme, ortaklık vb.). Ayrıca, Şirketlerin mali işlerinden kaynaklanan hukuki işlerinde (Örneğin Konkordato İlanı), bilanço, gelir tablosu ve mizan gibi mali veriler yetkili kurum ve kişiler tarafından incelemeye alınır. Yetkili, mali verilerden çıkarttığı sonuca göre şirket hakkında görüşünü ya da kararını verir.

Güven YMM ailesi, birlikte çalıştığı şirketlere beyanname bildirimleri ve konu ile ilgili oluşabilecek sorunları konusunda hizmet vermektedir.


    Select Şirket Türü (required)