info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Services > Danışmanlık > Yeminli Mali Müşavirlik Raporları

Yeminli Mali Müşavirlik Raporları

Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. YMM raporu bu kişiler tarafından yazılır.
Yeminli Mali Müşavir olmak için 10 yıl mali müşavirlik yapmak zorunluluğu vardır. Süre haddi aşıldıktan sonra ilgili kurumlar tarafından yapılan sınavı geçen mali müşavirler Yeminli mali müşavir olmaya hak kazanır. Kanun, Yeminli Mali Müşavirlere(YMM) devletin kendi iş yükünü azaltabilmeleri açısından birçok yetki vermiştir. Yanin kanun koyucu, YMM’lere güvenerek devlet adına inceleme ve tasdikleme gibi raporları yazma yetkisi sunmuştur.
Yeminli Mali Müşavir olan kişi veya ortağı olduğu şirket hiçbir şekilde muhasebe defteri tutamaz ancak finansal konularda muhasebe birimlerine ve şirket yönetimine danışmanlık hizmetinde bulunabilir. YMM raporları, bazı durumlarda devlet kurumlarının özel şirketlerden zorunlu olarak istediği, bazı durumlarda ise YMM raporunu yeterli gördüğü için belge sayısını azaltmak için talep ettiği raporlardır.
138

Diğer YMM Raporları

 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu
 • Reklam Gelirleri Tasdik Raporu
 • Bilanço ve Kar Zarar Cetveli Tasdik Raporu
 • İlişiksizlik Belgesi Raporu
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait YMM Raporu
 • Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin YMM Raporu
 • Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tespitine İlişkin Rapor
 • İştirakler Satış Kârının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Cari Yıl Kârının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu
 • Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu
 • Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu
 • Yatırım İndirimi Tasdik Raporu
 • Özel Amaçlı YMM Raporu
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 • İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki
 • Öz Varlık Tespitine İlişkin YMM Tasdik Raporu
 • Üretim Tasdik Raporu
 • Aerosol Üretim Tasdik Raporu
 1. Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu
 3. Tasfiye Beyannamesi Tasdik Raporu
 4. Devir Beyannamesi Tasdik Raporu
 5. Birleşme Beyannamesi Tasdik Raporu
 6. Gelir Vergisi İstisnası Tasdik Raporu
 7. Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Raporu
 8. Üretim Tasdik Raporu
 9. Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu
 10. ÖTV Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu
 11. Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu
 12. Kampanyalı Satışlara İlişkin Bilanço Tasdiki
 13. Biyoetanole Üretim Tasdik Raporu
 14. Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu
 15. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu
 16. Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu
 17. Geçmiş Yıl Zararlarının Tespitine İlişkin YMM Raporu
 18. Bankalar Kanalı ile Yapılan Ödemelere İlişkin YMM Raporu
  1. İç Kaynaklarda Yapılacak Sermaye Artırımlarında, İç Kaynaklardan Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Alımların Uygunluk Raporu
  2. İhracatta Karşılanan Tutarın Şirket Bünyesinde Var olup Olmadığına İlişkin Rapor Kullanıldığının Tespitine İlişkin YMM Raporu