info@guvenymm.org
0362 435 44 58

SPOR KULÜPLERİNDE KDV TEVKİFATI VE KDV İADESİ

Güven YMM > Yayınlar > Genel > SPOR KULÜPLERİNDE KDV TEVKİFATI VE KDV İADESİ

SPOR KULÜPLERİNDE KDV TEVKİFATI VE KDV İADESİ

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi, KDV Tevkifatı
Spor KDV İadesi

Spor kulüplerinin ya da bu kulüplerin isim, yayın ve marka (reklam, sponsorluk vb.) haklarını elinde tutan şirketlerin spor faaliyetlerinde elde etmiş olduğu gelir karşılığı kestiği faturalardaki tutarın KDV Dahil 2.000TL’yi aşması halinde bu faturadaki %18 KDV tutarına 9/10 oranında tevkifat uygulanır. Yani, spor kulübü ya da bu kulübün haklarını elinde bulunduran şirket tarafından düzenlenen faturada bulunan KDV tutarının 9/10’luk kısmı faturanın düzenlendiği kişi ya da kurumda kalır. İlgili kişi ya da kurum bu tutarı işlemin gerçekleştiği döneme ait 2 nolu KDV Beyannamesinde beyan eder ve öder.

Örnek 1:

Samsunspor Kulübü Derneği’nin futbol branşı kapsamında isim, yayın ve marka haklarını dernek ile imzalamış olduğu sözleşme gereği elinde bulunduran Samsunspor Anonim Şirketi, kulübün PTT 1. Ligde mücadele etmesi ve bu mücadelelerin TRT kanalı üzerinden yayınlanması sonucu 01.02.2022 tarihi itibarıyla 100.000TL + %18 KDV yayın geliri hak etmektedir. Bu durumda Samsunspor A.Ş. tarafından TRT Genel Müdürlüğüne fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen faturada %18 oran üzerinden belirlenen 18.000TL KDV 9/10 tevkifata tabidir. Bu durumda faturada tevkif edilen tutarın; ilgili yönetmelik referans gösterilerek  hesaplaması yapılır. (KDV Genel Uygulama Tebliği 2.1.3.2.9. nolu başlık) Sonuç olarak TRT tarafından tevkif edilen KDV tutarı 16.200TL (18.000 * 9/10) , Samsunspor A.Ş. tarafından tahsil edilecek KDV tutarı ise 1.800TL (18.000 * 1/10) olur. Tüm işlemler sonucunda Samsunspor A.Ş., 100.000TL ve tevkif edilmeyen 1.800TL ile birlikte toplam 101.800TL tahsil eder. TRT ise tevkif etmiş olduğu KDV tutarını Şubat/2022 dönemine ait 2 nolu KDV beyannamesinde beyan eder ve öder.

Örnek 2:

2021/2022 futbol sezonunda Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol müsabakaları üzerine tertip edilen “iddaa” oyununda/müşterek bahsinde, müsabakalarının söz konusu oyun biletlerinde yer verilmesine ilişkin isim hakkı kullanımı nedeniyle Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) Spor Kulübü Derneği’ne Spor-Toto Teşkilat Başkanlığınca Eylül/2021 dönemi ile ilgili olarak aktarılacak bedele ilişkin söz konusu işlem genel oranda KDV’ye tabi olacaktır. (Z) tarafından Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı adına düzenlenecek faturada hesaplanacak KDV’nin (9/10)’u adı geçen Başkanlıkça tevkifata tabi tutulacaktır.

Spor kulüplerinin bahsedilen gelir kalemleri için düzenlemiş olduğu faturalarda bulunan KDV tutarının 9/10 oranında karşı tarafça tevkif edilmesi, KDV yükünün nihai tüketici yerine spor kulüplerinde kalmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda kanun koyucu tarafından spor kulüplerine ya da bu kulüplerin haklarını elinde bulunduran şirketlere KDV iade hakkı tanınmıştır. İşbu KDV iade işleminde, işlemin dönemine ait olan ve iade talep edilen tutardan düşülen KDV İadesi istisna tutarı hesaba katılmaz.

  • 01.2019 tarihinden sonraki işlemler için Spor kulüplerinde tevkifattan kaynaklı KDV İadesi için zaman aşımı 2 takvim yılıdır. Örneğin; 2020 hesap yılı için bu süre 31.12.2022’dir. Tevkifattan kaynaklanan KDV’nin iadesini almak için gerekli listelerin sisteme yüklenmesi, iade tutarının beyanını için son tarih 31.12.2022’dir. Bu tarihten sonra spor kulüpleri tevkifata tabi işlemlerine ilişkin KDV İadesi talebinde bulunamazlar.
  • 01.2019 tarihinden önceki işlemler için Spor kulüplerinde tevkifattan kaynaklı KDV İadesi için zaman aşımı 5 takvim yılıdır. Örneklemek gerekirse; 2018 hesap yılı içinde düzenlenen faturalardaki tevkifattan kaynaklanan KDV’nin iadesini almak için gerekli listelerin sisteme yüklenmesi ve KDV İade tutarının beyannamelerde belirtilmesi için son tarih 31.12.2023’dür.

KDV İade işlemlerinde dönemler (aylar) baz alınır. İade işlemleri aylık olarak hesaplanır ve uygulanır. 9/10 tevkifata tabi tutulan spor kulüpleri ya da bu kulüplerin haklarını elde tutan şirketler için KDV iadesini gerçekleştirmek için iki yol bulunmaktadır: Mahsuben ve Nakden.

Mahsuben KDV İadesi:

Mahsuben KDV İadesi yönteminde işleme konu KDV alacağı mükellefin vergi dairesine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarından düşülür. Söz konusu borçlar; geçmiş dönemlere ait Muhtasar Beyannamesi borçları, Motorlu Taşıt Vergisi ya da ödenmemiş SGK Primleri olabilir. Dönemlik (aylık) 5000TL altındaki mahsuben KDV İade işlemleri için sisteme istenilen belgelerin yüklenmesi yeterlidir. Dönemlik (aylık) 5.000TL üstündeki mahsuben KDV İade işlemleri içinse Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanmış KDV İade Raporu ya da Vergi Dairesince uygulanan Vergi İnceleme Raporu gerekmektedir.

Nakden KDV İadesi:

Tevkifattan kaynaklı Nakden KDV İadesi yönteminde İşleme konu KDV alacağı nakit olarak talep edilir. Dönemlik (aylık) 5000TL altındaki nakden KDV İade işlemleri için sisteme istenilen belgelerin yüklenmesi yeterlidir. Dönemlik (aylık) 5.000TL üstündeki nakden KDV İade işlemleri içinse Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanmış KDV İade Raporu ya da Vergi Dairesince uygulanan Vergi İnceleme Raporu gerekmektedir. Nakden KDV iade talebinde bulunulmasına rağmen mükellefin vergi ya da SGK borcu bulunması durumunda iade tutarı öncelikle ilgili borçlardan mahsup edilir. Arta kalan tutar bulunması halinde bu tutar mükellefe nakden ödenir.

Hizmetimiz

Güven YMM & Danışmanlık ailesi olarak; iş ortaklarımıza kısmi tevkifattan doğan KDV İadeleri konusunda yardımcı olmaktayız. Rapor gerektiren işlemler için YMM KDV İade raporu gerekli ekleri ve karşıt inceleme tutanakları ile birlikte hazırlanır. Vergi İnceleme Raporu’nun gerekli olduğu işlemlerde ise Güven YMM olarak iş ortaklarımızın hesaplarını ön incelemeden geçirerek denetime hazırlamaktayız. Rapor gerektirmeyen işlemler için de danışmanlık hizmeti ile mükelleflerin KDV İade işlemlerini tamamlaması konusunda yardımcı olmaktayız.

KDV Tevkifatı sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Spor Kulüplerinin KDV Tevkifatına ilişkin diğer yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

Kaynakça: KDV Uygulama Genel Tebliği