info@guvenymm.org
0362 435 44 58

İnşaat KDV İadesinde Net Alan Hesabı

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi, makaleler

Net alanı 150m2’ den düşük konutlar için müşteriye teslim %1 KDV uygulanmaktadır. Ancak, inşaatı ve teslimi gerçekleştiren müteahhit/kurumun inşaat için mal alışlarında %18 KDV uygulanmaktadır. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29/2 Maddesi, alışları %18, teslimleri ise %1 üzerinden yapan mükellefler için KDV İadesi yolunu açmıştır.  Söz konusu konutlarda net alan hesabı için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yayımlanan Planlı İmarlar Tip İmar Yönetmeliği baz alınır. Yönetmeliğe göre net alan şu şekilde hesaplanır:

2.1.3. Net Alan

Net alan deyimi “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan” olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmektedir. Plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır.

 Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan hesabına dahildir.

b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5’er cm düşülmek suretiyle hesaplanır. 

Ancak;

– Konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları.

– Karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri.

– Bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2‘ si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar.

– Çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler.

– İki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler.

– Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2‘ den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo.

– Kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık.

– Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2‘ den büyük olmamak üzere yapılan garajlar.

faydalı alan dışındadır. Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2‘ yi, garajların 18 m2‘ yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ nde Yer Alan Net Alan Hesabına İlişkin Düzenlemesi

Bağımsız bölüm net alanına ilişkin düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. maddesine 01.06.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenen 41 numaralı bent hükmü ile hayata geçirilmiş olup, 01.06.2013 tarihinden itibaren konutlarda 150 m2’lik net alan hesabı bu düzenlemeye göre yapılmaktadır. Söz konusu bent hükmü aynen aşağıdadır:

“41. Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör vb. boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez.”

“Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.

(Kaynak: Danıştay 4. Dairesi’nin 02.03.2017 tarih ve E.2014/4835, K.2017/2170 sayılı karar)
Güven YMM ailesine ulaşmak ve detaylı bilgilendirme almak için tıklayınız.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.