info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Mali Danışmanlık > Yurt Dışı Mal Alımlarında Vergisel Yükümlülükler

Yurt Dışı Mal Alımlarında Vergisel Yükümlülükler

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Mali Danışmanlık

İthalat yolu ile tedariği sağlanan ürünlerin Gümrük Vergisi dışında bazı vergisel yükümlülükleri de bulunmalıdır. İthalat ile tedarik sağlayan yurt içi şirketlerin bu hususlarda dikkat etmesi gereken temel hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Yurt dışından alınan hizmet veya kargo yolu ile gelen mal, 1 nolu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapılır ve 2 nolu KDV beyannamesi sorumlu sıfatı ile beyan edilip ödeme süresi içinde ilgili teslimin KDV’si ödenir.
 • Yurt dışından tedarik edilen ürünler için stopaj uygulanmaz. Yurt dışından alınan hizmet yurt dışındaki firma için ticari kazan mahiyetinde ise bu hizmet için de stopaj uygulanmaz. Aksi halde stopaj uygulanmalıdır.
 • Yurt dışından alınan bilgisayar, yazılım, danışmanlık, montaj hizmeti için stopaj uygulanmaldır.
 • İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, hizmeti verenlere veya işleme aracılık edenlere yapılan ödemeler için %15 stopaj uygulanır.
 • Stopajı doğuran hizmet tedarikleri için ithalatçı firmanın bulunduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanan çifte vergi önleme anlaşması incelenmelidir.
 • Yurt dışından gelen mal, satın alan şirketin stoklarına girene kadar ilgili mal için yapılan tüm giderler malın maliyetine dahil edilir.
 • İthal edilen ürünün kayıtlarda Gümrük Giriş Beyannemesi’ndeki tarih dikkate alınarak tutulur.
 • Yurtdışı tedarikçiye ait borç ya da verilen avans mevcut ise bu döviz tutarı her geçici vergi dönemince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas (TCMB) döviz alış kuru ile değerlemeye tabi tutulur.
 • Antrepoda bekledikten sonra gümrükten yurt içine giren mallar bu andan itibaren tekrar değelemeye tabi tutulur.
 • İthal edilen mala ilişkin her türlü komisyon vb. ile malın gelişine kadar oluşan kur farkı; 159 Verilen Sipariş Avansları hesabının altında farklı kırılımlar ile tutulmalıdır.
 • Mal gümrükten stoklara alındıktan sonra ilgili avans hesabı 153 Ticari Mallar hesabına virman edilir.