info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Yayınlar

Güven YMM > Yayınlar
04 Nis
Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletm...
Çek Ödeme Destek Kredisine ek olarak bankalar, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteğ...
03 Nis
İşe Devam Desteği ve Alacak Sigortası
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletm...
Esnaf, İşletme ve Şirketlere Koronavirüs Salgını Sebebiyle Sağlanan Destek ve İmkanlar KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler cirolarına azami sınırı olan kredi tipi desteğidir. Kredilerin ...
03 Nis
İşyeri Kirası ve Vergiler
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletm...
İşyeri Kirası İşyerine ait Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait kiranın ödenmemesi, fesih ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Tüm mükellefler için Mart ayında verilmesi gereken...
03 Nis
Kısa Çalışma Ödeneği
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletm...
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu ...
03 Nis
KGF Kefaletli Kredilerin Limiti ve Yapılandırılması
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletm...
Kredi Garanti Kurumu (KGF) tarafından çekilen krediler için sağlanan azami kredi miktar kefaleti 500 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. Yani, KGF, Türkiye’de çekilen toplam 500 Milyar T...
02 Nis
Koranavirüs Döneminde Online Eğitimler ve Kurslar
Kategori: Genel
T.C Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi Sanal Ticaret Akademisi ile “Nasıl ihracatçı olunur?”, “İhracatta devlet destekleri”, “e-ticaret” gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğ...
01 Nis
Büyükşehir Belediyelerinin Destekleri
Kategori: Genel, koranavirüs
Ankara Büyükşehir Belediyesi Koranavirüs Destekleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yardım İçeriği
31 Mar
İcra ve İflas Takipleri
Kategori: Genel
30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere; – Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına, – Bu çerç...
30 Mar
Koronavirüs Sürecinde Banka Destek ve Önlemleri
Kategori: Genel, koranavirüs
Bazı kamu ve özel bankaların covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı almış oldukları kararlar Temel İhtiyaç Desteği Banka Kredi Erteleme
30 Mar
Koronavirüs Kapsamında Alınan Diğer Tedbirler
Kategori: Genel, koranavirüs
1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.