info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Vekalet Ücretlerinde Gelir Vergi Kesintisi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi, makaleler

VEKALET ÜCRETLERİNDE; Vergi Kesintisi YAPACAKLAR

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından 2004 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanun uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin;

1) Davayı kaybeden tarafından doğrudan avukata ödendiği durumlarda, davayı kaybeden tarafından,

2) Davayı kaybeden tarafından avukata ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda, davayı kaybeden tarafından,

3) Davayı kaybeden tarafından davayı kazanan tarafa ödendiği durumlarda, davayı kazanan tarafından avukata ödeme yapılması esnasında,

4) Davayı kaybeden tarafından ücretli olarak çalışan avukatların işverenlerine ödendiği durumlarda; işverence, vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında,

gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Vekalet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Yapılmayacak Durumlar

1- İcra işleminin durdurulması için, ilana karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen vekalet ücreti dahil borç tutarı için teminat verildiği ve istinaf veya temyiz başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu paranın alacaklının avukatına ödendiği durumlarda,

2- İcra işlemleri sonucu borçluya haciz uygulanması ve hacze konu mallarının satılması veya borcun, kefil ve benzeri üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında,

vekalet ücretine ilişkin nakden veya hesaben ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğiden; gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Bu durumlarda da serbest meslek erbabı olan avukat tarafından borçlu adına serbest meslek makbuzu düzenlenerek avukat tarafından elde edilen tevkifata konu olmayan vekalet ücreti, serbest meslek kazancına dahil edilerek ilgili geçici vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecektir.

Vekalet Ücretlerine KDV Dahil midir?

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde; vekalet ücretine KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir vergisi tevkifatının KDV hariç tutar üzerinden yapılması gerekir.

Avukatlık Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenecek Taraf;

1- Vekalet ücretinin, davayı kaybeden tarafından, doğrudan avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Avukatlık Vekalet Ücretinin, İcra Ve İflas Müdürlüklerine Ödenmesinde,  Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi̇

Vekalet ücretinin, davayı kaybeden tarafından, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden adına düzenlenmesi gerekmektedir. (Bu durumda düzenlenen makbuzun bir nüshasının icra iflas müdürlüğüne verilmesine gerek bulunmamaktadır.)

Davayı Kaybeden Tarafından, Davayı Kazanana Ödenmesi̇ Halinde Avukatlık Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi̇

Vekalet ücretinin, davayı kaybeden tarafından gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan davayı kazanana ödenmesi halinde; davayı kazanan tarafından davayı kaybeden adına fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Davayı Kazananın Davalıdan Aldığı Vekalet Ücretini Avukata Ödemesi̇ Halinde Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi̇

Davayı kazanan tarafından söz konusu vekalet ücretinin serbest meslek erbabı olan avukata ödenmesi halinde, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun ödemeyi yapan davayı kazanan adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Davayı Kazananın Davalıdan Aldığı Vekalet Ücretini Bordrolu Avukata Ödemesi Halinde Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi

Davayı kazanan tarafından söz konusu vekalet ücretinin ücretli çalışanı olan avukata ödenmesi halinde ise; ödemenin ücret bordrosu düzenlenmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Güven YMM hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişime geçiniz.

Kaynak: MuhasebeTR

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.