info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Services

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc iaculis purus at lectus viverra rutrum ut vel eros.

Services grid 3

shutterstock- guvenymm

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir.

Daha fazla oku
abstract technology banner with blue and orange lights

Ülkemizde muhasebe kayıtları genellikle titiz bir şekilde tutulmadığından (torba hesaplar, hatalı hesap kayıtları vs.) birkaç yılda bir olarak çıkartılan Vergi, Kasa, Stok Affı gibi konularda danışmanlık yaptığımız şirketlere deneyimli ekibimizle yardımcı olmaktayız.

Daha fazla oku

Services grid 4

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir.

Ülkemizde muhasebe kayıtları genellikle titiz bir şekilde tutulmadığından (torba hesaplar, hatalı hesap kayıtları vs.) birkaç yılda bir olarak çıkartılan Vergi, Kasa, Stok Affı gibi konularda danışmanlık yaptığımız şirketlere deneyimli ekibimizle yardımcı olmaktayız.

Okul inşası, imalat işlemleri, ihracat işlemleri veya az gelişmiş bölgelerde sanayileşme adına yapılan yatırımlar örnek gösterilebilir. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak için yatırımcının Ticaret Bakanlığı’na Yatırım Teşvik Belgesi için başvurması gerekir.

Yeminli Mali Müşavir olan kişi veya ortağı olduğu şirket hiçbir şekilde muhasebe defteri tutamaz ancak finansal konularda muhasebe birimlerine ve şirket yönetimine danışmanlık hizmetinde bulunabilir. YMM raporları, bazı durumlarda devlet kurumlarının özel şirketlerden zorunlu olarak istediği, bazı durumlarda ise YMM raporunu yeterli gördüğü için belge sayısını azaltmak için talep ettiği raporlardır.

Bağımsız Denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu hususunda gerekli bilgilere ulaşabilme yetkisi verilen bağımsız denetçiler tarafından incelenmesidir. Bu inceleme sonucunda denetim ekibi şirketin mali tablolarının uygunluğu ve doğruluğu hakkında olumlu görüş, şartlı görüş ya da olumsuz görüş verebilir.

Konkordato, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyemeyecek olma tehlikesi içinde bulunan şirket veya şahısların başvurduğu bir müessesedir. Konkordatoda amaç, ticari faaliyetlere devam edilirken borçların yeniden yapılandırılmasıdır. Borçlu, hazırlamış olduğu konkordato projesini alacaklılara sunar (kesin mühlet içinde).

Services grid 5

shutterstock- guvenymm

KDV İadesi

KDV İadesi, kanundan yararlanabilenler adına Yeminli Mali Müşavirler tarafından yapılan hesaplamalar sonucu hazırlanan raporların vergi dairesine verilmesiyle gerçekleşir.

abstract technology banner with blue and orange lights

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde muhasebe kayıtları genellikle titiz bir şekilde tutulmadığından (torba hesaplar, hatalı hesap kayıtları vs.) birkaç yılda bir olarak çıkartılan Vergi, Kasa, Stok Affı gibi konularda danışmanlık yaptığımız şirketlere deneyimli ekibimizle yardımcı olmaktayız.

Güven Yeminli Mali Müşavirlik

Yatırım Teşvik Belgesi

Okul inşası, imalat işlemleri, ihracat işlemleri veya az gelişmiş bölgelerde sanayileşme adına yapılan yatırımlar örnek gösterilebilir. Bu ayrıcalıklardan yararlanmak için yatırımcının Ticaret Bakanlığı’na Yatırım Teşvik Belgesi için başvurması gerekir.