info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > KDV İadesi > Laboratuvar Hizmetlerinde KDV İadesi (KDV Tevkifatından Kaynaklanan İade)

Laboratuvar Hizmetlerinde KDV İadesi (KDV Tevkifatından Kaynaklanan İade)

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi, KDV Tevkifatı
laboratuvar-hizmetlerinde-kdv-iadesi

Bu yazımızda medikal sektöründeki şirketlerin Kamu Özel İş Birliği Modeli kapsamında sağlık tesislerine ilişkin laboratuvar hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranındaki KDV Tevkifatından kaynaklanan talep edebileceği KDV İadesi’ne ilişkin bilgileri okurlarımızla paylaştık.

Günümüzde medikal sektöründeki medikal hizmetler, tıbbi tahlil hizmetleri veya tanı merkezi hizmetleri veren şirketler tarafından kamu hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına tahlil hizmeti ya da gerekli makine ve teçhizatın kiralanması hizmeti verilmektedir.

Bu hizmetler başlıca aşağıdaki şekilde sıralanmaştır:

 • Biyokimya Testleri: Glukoz, Üre, Kreatinin, Amilaz, Demir, Fosfor, Kalsiyum, Trigliserit, Kolesterol gibi testler,
 • Hormon Testleri: Ferritin, Folik asit, Vitamin B12, TSH, FSH, LH, PSA gibi testler,
 • Hematoloji Testleri: Sedimantasyon, Hemogram, Periferik yayma, Pıhtılaşma zamanı gibi testler,
 • Mikrobiyoloji Testleri: İdrar Biyokimyası ve Mikroskopisi, Gebelik tesi, Gaitada Gizli kan ve diğer gaita testleri, Balgam Kültürü, İdrar Kültürü, Kan Kültürü gibi testler,
 • Meroloji Testleri: Brucella Aglütinasyon, Brucella Tüp Aglutinasyon, Salmonella gibi testler,
 • Kadın Doğum Testleri: Down sendromu ikili ve üçlü tarama testi, Dörtlü tarama testi, Progesteron, Lupus tarama gibi testler,
 • Gastroenteroloji Testleri: Helikobacyer pilori IgA ve IgG testleri, Kist Hidatik gibi testler,
 • Enfeksiyon Hastalıkları Testleri: HbeAg, Anti Hbc IgG ve HBc IgM, Anti Hbe, HBC-DNA gibi testler,
 • Genetik Testler: HLA 5 PCR, HLA 51 PCR, FMF Mutasyon, BRCA Mutasyon 1+2 gibi testler,
 • Diğer Testler: İnsülin, Kortizol, Testosteron, Lipaz, Alerjen, Homosistein, Büyüme Hormonu, C peptit, Vitamin C, Çinko gibi testlerdir.

Medikal şirketleri, hazırda bulunan makine ve teçhizlatları ile gerekli standartları sağlamış laboratuvarlarında devlet hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına yukarıda da belirtildiği gibi birçok farklı alanda tahlil başta olmak üzere laboratuvar hizmetleri vermektedir. İlgili makine ve teçhizatların kiralanması da bu işlemlere dahildir.

Medikal şirketler, laboratuvarlarında devlet hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına vermiş oldukları hizmetler için kesmiş oldukları faturalarda matrah üzerinden %8 KDV hesaplamaktadır. Hesaplanan KDV’nin 5/10 oranına denk gelen tutarı alıcıda kalır. Satıcı, tevkifat işleminden sonra kalan hesaplanan KDV tutarını 1 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan ederek ödemesini gerçekleştirir. Alıcı ise tevkif ettiği 5/10 oranındaki KDV tutarını 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan eder ve gerekli durumlarda ödemesini gerçekleştirir.

Tahsil etmesi gereken KDV 5/10 oranında tevkifata tutulan mükellef, ilgili hizmeti sağlamak amacıyla gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden dolayı yüklendiği KDV’yi indirim konusu yapar. İndirim yoluyla giderilemen KDV için ise KDV İadesi talep edilir. Talep edilecek KDV iade tutarı, tevkifat yoluyla alıcı tarafından ödenmeyen KDV tutarını geçemez.

Örneğin: İyileş Medikal A.Ş., 2019 yılı Ocak ayı içinde devlet hastanelerine vermiş olduğu tahlil hizmeti sonucunda toplam 3.000.000₺ matrah üzerinden %8 KDV ile birlikte 3.240.000₺ tutarında fatura kesmiştir.  5/10 tevkifat oranına sahip bu işlemde hastaneler tarafından KDV’nin 120.000₺’lik tutarı ödenmemiştir. Bu durumda İyileş Medikal A.Ş., yüklenmiş olduğu KDV’yi indirim konusu yapar. İndirim yoluyla giderilemeyen Yüklenilen KDV için ise iade talep edebilir. 2019 yılına ait istisna tutarı olan 14.100₺ de bu farktan düşüldükten sonra şirketin laboratuvar hizmetlerinden talep edebileceği KDV iade tutarı  105.900₺‘dir.

İyileş Medikal A.Ş.’nin indirimli orandan kaynaklı KDV İade hakkı da olabilir. Bu durumda şirket, önce dönem (aylık) olarak tevkifattan doğan iade hakkını talep eder. Daha sonra ise ilgili yıl için indirimli orandan kaynaklanan KDV iade hakkını talep eder. Laboratuvar hizmetlerinde İndirimli Orandan Kaynaklanan KDV İadesi yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Medikal sektöründeki şirketler için KDV Tevkifatından kaynaklanan KDV İadesi 2 şekilde talep edilebilir: Nakten veya Mahsuben İade.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aştığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

 • İadeye konu hizmet teslimlerinin gerçekleştiği yılın sonuna ait KDV beyannamesinde ya da en geç takip eden takvim yılının Kasım ayı beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV ile birlikte İade Edilecek KDV belirtilir.
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yüklenilen KDV Listesinin Dönemler Bazında Dökümü
 • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesi
 • İlgili yılın Ocak ayından iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla Devreden, Yüklenilen, İndirilecek ve İade KDV tablosu.
 • Yeminli Mali Müşavirlik KDV İade Raporu veya vergi inceleme raporu
 • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesindeki işlemlerin tutar bazında en az %80’ine tekabul eden Karşıt İnceleme Tutanakları. (YMM tarafından hazırlanır.)

Gerekli belge ve bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan KDV İadesi Raporu ile birlikte uygun formata göre sisteme girilir. Rapor yazım işlemine istinaden ilgili dönem indirilecek KDV’sinin en az %80 oranında Karşıt İnceleme tutanakları YMM tarafından tutulur.  Yeminli Mali Müşavir, raporu ekleri ile birlikte (tapu nüshaları, satış faturaları, hesaplama tabloları, ortak bilgileri vb.) raporu dilekçesi ile birlikte ilgili vergi dairesine teslim eder.

Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır.

İstenilen bilgi ve belgeler eksiksiz sağlandıktan ve vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra netleşen KDV İade tutarı banka hesabına yatar.

Vergi veya SGK gibi amme borcu bulunması durumunda, ilgili iade tutarı bu borç tutarından mahsup edilir. Borçlar tamamen biter ve iade tutarı hala mevcut ise kalan tutar banka hesabına yatar.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aşmadığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

Bu tip iade taleplerinde yukarıdaki işlemlerde Yeminli Mali Müşavir KDV İade Raporu ve karşıt inceleme hariç diğer belgeler yeterlidir.

Mahsuben iade şeklinde de gerekli belgeler ve hadler nakten iade talebinde gerekli belgeler ve hadler ile aynıdır.

Hizmetimiz

Güven YMM ailesi olarak raporlu ya da raporsuz olarak sağlık sektöründeki iş ortaklarımızın hizmet tesliminden kaynaklanan KDV İade işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Raporlu işlemlerde Karşıt İnceleme tutanakları ivedilikle hazırlanır, rapor ve diğer ekler ile birlikte vergi dairesine teslim edilir. Bu aşamadan sonra sürecin takibi için gündelik olarak vergi dairesinden bilgi alınarak iadenin en hızlı şekilde gerçekleşmesi hedeflenir. İletişim için buraya tıklayınız.

KDV İadesi teklif formunu doldurmak için tıklayınız.