info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Laboratuvar Hizmetlerinde KDV İadesi (İndirimli Oran)

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi

Günümüzde medikal sektöründeki medikal hizmetler, tıbbi tahlil hizmetleri veya tanı merkezi hizmetleri veren şirketler tarafından kamu hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına tahlil hizmeti verilmektedir.

Bu hizmetler başlıca aşağıdaki şekilde sıralanmaştır:

 • Biyokimya Testleri: Glukoz, Üre, Kreatinin, Amilaz, Demir, Fosfor, Kalsiyum, Trigliserit, Kolesterol gibi testler,
 • Hormon Testleri: Ferritin, Folik asit, Vitamin B12, TSH, FSH, LH, PSA gibi testler,
 • Hematoloji Testleri: Sedimantasyon, Hemogram, Periferik yayma, Pıhtılaşma zamanı gibi testler,
 • Mikrobiyoloji Testleri: İdrar Biyokimyası ve Mikroskopisi, Gebelik tesi, Gaitada Gizli kan ve diğer gaita testleri, Balgam Kültürü, İdrar Kültürü, Kan Kültürü gibi testler,
 • Meroloji Testleri: Brucella Aglütinasyon, Brucella Tüp Aglutinasyon, Salmonella gibi testler,
 • Kadın Doğum Testleri: Down sendromu ikili ve üçlü tarama testi, Dörtlü tarama testi, Progesteron, Lupus tarama gibi testler,
 • Gastroenteroloji Testleri: Helikobacyer pilori IgA ve IgG testleri, Kist Hidatik gibi testler,
 • Enfeksiyon Hastalıkları Testleri: HbeAg, Anti Hbc IgG ve HBc IgM, Anti Hbe, HBC-DNA gibi testler,
 • Genetik Testler: HLA 5 PCR, HLA 51 PCR, FMF Mutasyon, BRCA Mutasyon 1+2 gibi testler,
 • Diğer Testler: İnsülin, Kortizol, Testosteron, Lipaz, Alerjen, Homosistein, Büyüme Hormonu, C peptit, Vitamin C, Çinko gibi testlerdir.

İlgili makine ve teçhizatların kiralanması da bu işlemlere dahildir.

Medikal şirketler, laboratuvarlarında devlet hastanelerine, özel hastanelere, sağlık ocaklarına ve diğer sağlık kuruluşlarına vermiş oldukları hizmetler için kesmiş oldukları faturalarda matrah üzerinden %8 KDV hesaplamaktadır. İlgili şirketler, bu hizmetleri vermek için laboratuvarların oluşturulması, gerekli makine ve teçhizatların tedarik edilmesi veya kiralanması, üretim gideri olarak görülen malzemelerin sağlanması ve genel giderler için (elektrik, doğalgaz gibi) ise matrah üzerinden satıcı şirketlere %18 KDV ödemektedir. Verilen hizmetlerle doğrudan ya da direkt olarak ilgili işlemler Yüklenilen KDV olarak adlandırılır.

Medikal şirketlerin %18 KDV oranında yapmış olduğu alış ve kiralama işlemlerine karşın satışlarını %8 KDV oranı üzerinden yapar. Bu durumda KDV yükünün nihai tüketiciye ulaşmadan yüklenici üstünde kalması yüklenici açısından mağduriyet oluşturmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29/2. Maddesi sağlık hizmetleri ve diğer sektörlerde KDV oran farkından dolayı mükelleflerin mağduriyetini gidermek için İndirimli Oran Kapsamında KDV İadesi hakkı tanımıştır. Kanun maddesine göre teslimleri %1 veya %8 KDV oranına tabi olan işlemlerin sağlanması için gerekli mal ve hizmet alımlarının daha yüksek KDV oranına tabi olması durumunda, yüklenici firma/şahıs hakkı olan Yüklenilen KDV – Hesaplanan KDV farkının ilgili yıla ait KDV İstisna tutarı düşüldükten sonraki halini takip eden yılda talep edebilir.

Örneğin: İyileş Medikal A.Ş., 2019 yılı içinde özel hastanelere vermiş olduğu tahlil hizmeti sonucunda toplam 3.000.000₺ matrah üzerinden %8 KDV ile birlikte 3.240.000₺ tutarında fatura kesmiştir. Şirketin bu işlem için satın aldığı veya kiraladığı makine ve teçhizatlar, ham madde tedariği, elektrik ve doğalgaz gibi giderleri için ise toplam 2.500.000₺ matrah üzerinden %18 KDV ile birlikte toplam 2.950.000₺ tutarında ödemeler gerçekleştirmiştir. Şirketin Yüklenilen KDV – Hesaplanan KDV  farkı 450.000-240.000 = 210.000₺’dir. 2019 yılına ait istisna tutarı olan 14.100₺ de bu farktan düşüldükten sonra şirketin laboratuvar hizmetlerinden talep edebileceği KDV iade tutarı  195.900₺‘dir.

İyileş Medikal A.Ş.’nin tevkifata tabi teslimleri için de KDV iade hakkı hem tevkifat durumundan hem de indirimli orandan olmak üzere iki şekilde de bulunmaktadır. Şirket, önce dönem olarak tevkifattan doğan iade hakkını talep eder. Daha sonra ise ilgili yıl için indirimli orandan kaynaklanan KDV iade hakkını talep eder. Laboratuvar Hizmetlerinde KDV Tevkifatından Kaynaklanan KDV İadesi yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi için işlemin gerçekleşmesini takip eden takvim yılının en geç Kasım ayında KDV beyannamesi ile iade talep edilen tutar beyan edilmek zorundadır. Aksi takdirde yüklenici mükellef KDV İade hakkını kaybeder. Bu durumda 31.12.2018 tarihi ve öncesinde gerçekleşen teslimler için 2019 yılı Kasım ayı (bu ay dahil) beyanname dönemine kadar iade edilecek KDV beyan edilmemişse mükellef bu işleme ait KDV İadesi hakkını kaybetmiş demektir.

Medikal sektöründeki şirketler için İndirimli Orana Tabi KDV İadesi 2 şekilde talep edilebilir: Nakten veya Mahsuben İade.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aştığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

 • İadeye konu hizmet teslimlerinin gerçekleştiği yılın sonuna ait KDV beyannamesinde ya da en geç takip eden takvim yılının Kasım ayı beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV ile birlikte İade Edilecek KDV belirtilir.
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yüklenilen KDV Listesinin Dönemler Bazında Dökümü
 • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesi
 • İlgili yılın Ocak ayından iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla Devreden, Yüklenilen, İndirilecek ve İade KDV tablosu.
 • Yeminli Mali Müşavirlik KDV İade Raporu veya vergi inceleme raporu
 • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesindeki işlemlerin tutar bazında en az %80’ine tekabul eden Karşıt İnceleme Tutanakları. (YMM tarafından hazırlanır.)

Gerekli belge ve bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan KDV İadesi Raporu ile birlikte uygun formata göre sisteme girilir. Rapor yazım işlemine istinaden ilgili dönem indirilecek KDV’sinin en az %80 oranında Karşıt İnceleme tutanakları YMM tarafından tutulur.  Yeminli Mali Müşavir, raporu ekleri ile birlikte (tapu nüshaları, satış faturaları, hesaplama tabloları, ortak bilgileri vb.) raporu dilekçesi ile birlikte ilgili vergi dairesine teslim eder.

Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır.

İstenilen bilgi ve belgeler eksiksiz sağlandıktan ve vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra netleşen KDV İade tutarı banka hesabına yatar.

Vergi veya SGK gibi amme borcu bulunması durumunda, ilgili iade tutarı bu borç tutarından mahsup edilir. Borçlar tamamen biter ve iade tutarı hala mevcut ise kalan tutar banka hesabına yatar.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aşmadığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

Bu tip iade taleplerinde yukarıdaki işlemlerde Yeminli Mali Müşavir KDV İade Raporu ve karşıt inceleme hariç diğer belgeler yeterlidir.

Mahsuben iade şeklinde de gerekli belgeler ve hadler nakten iade talebinde gerekli belgeler ve hadler ile aynıdır.

Güven YMM ailesi olarak raporlu ya da raporsuz olarak sağlık sektöründeki iş ortaklarımızın hizmet tesliminden kaynaklanan KDV İade işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Raporlu işlemlerde Karşıt İnceleme tutanakları ivedilikle hazırlanır, rapor ve diğer ekler ile birlikte vergi dairesine teslim edilir. Bu aşamadan sonra sürecin takibi için gündelik olarak vergi dairesinden bilgi alınarak iadenin en hızlı şekilde gerçekleşmesi hedeflenir. İletişim için buraya tıklayınız.

Teklif Formunu doldurmak için tıklayınız.


Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.