info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Kredilerde Bağımsız Denetim

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Denetim
19.02.2019’da Resmi Gazete’de Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
(Kaynak) Yönetmeliğe göre; Bağımsız Denetime tabi olan şirketler 2 milyon TL’yi geçen kredi çekme taleplerinde Bağımsız Denetim’den geçmiş Finansal Tablolarını da ilgili bankaya sunmak zorundadır.
01.11.2006 tarihli Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te (Kaynak) bir takım değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikte amaç, kurumların bankalardan kredi çekmek istemeleri sonucu, bankaların istenen tutara göre kurumlardan talep edeceği belgeleri belirtmektir. Bankalar bu sayede; yüksek miktarda kredi çekecek şirketlerin oluşturabileceği riski saptayabilecektir. Bu duruma göre de kredi açma hizmetini verme ya da vermeme kararını daha sağlıklı olarak verebileceklerdir. belirtilen nitelikteki şirketlerin bağımsız denetim raporu sunarak bankalara bu şekilde bir güvence vermesidir.

Önemli Değişiklikler

1- 8. Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi – Kredilerde Bağımsız Denetim Şartı
Maddenin eski haline göre 100.000 TL altındaki kredi çekme istekleri için şirketlerin bankalara herhangi bir hesap planı sunması gerekmiyordu. Ancak; yeni düzenleme ile 2.000.000 TL altındaki tutarlar için hesap planı sunulması gerekmiyor. Buna karşın, 2.000.000 TL üstündeki kredi tutarı çekecek olan şirketler, bağımsız denetime tabi ise; Finansal Raporlama Standartlarına uygun biçimde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları banka tarafından talep edilir.
2- 9. Madde
Madde 9 – (1) Bankalar 8. maddenin birinci fıkrası uyarınca hesap durumu belgesi olarak,
Maddenin a ve b bendleri tamamen değiştirilmiştir. a bendine göre bağımsız denetime tabi şirketlerin TFRS’ye (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygun şekilde hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını sunması gerekmektedir. b bendine göre ise; a bendinin dışında kalan firmalar; yani 2.000.000 TL’den fazla kredi talebinde bulunan ancak bağımsız denetime tabi olmayan şirketlere göre düzenleme yapılmıştır. Söz konusu şirketler, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre düzenlenecek finansal tablolarını sunması gerekmektedir.
Kısacası; bir şirket bağımsız denetime tabi ise ve 2.000.000 TL’den fazla bir miktarda kredi çekmek istiyorsa, TFRS’ye göre bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını bankaya sunmalıdır. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler ise; eski usulde gereken belgeler ile başvuruda bulunabilir.
Bağımsız denetim hadlerini buradan öğrenebilirsiniz. Şirketinizin bağımsız denetimine tabi olup olmadığını ise KGK tarafından sunulan hizmete buradan ulaşarak öğrenebilirsiniz.
Yönetmelikte bunun gibi birçok maddede farklı durumlarda bulunan şirketler için (Örn. Sermayesinin yarısından fazlası merkezi yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri) bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların kredi için için zorunluluğundan söz edilmiştir.
Kanun koyucu belirtilen maddeler ile bağımsız denetime tabi olan ancak denetimden geçmeyen şirketlerin önüne kredi çekme engeli getirmiştir. Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olmasına rağmen denetimden geçmeyen şirketler için para cezası uygulanmaktadır. Para cezasına ek olarak şirketlerin yönetim kurulu, faaliyet raporu vb. gibi işlemleri resmi kurumlar tarafından kabul edilmemektedir.
3- 9. Maddenin 4. Fıkrası
Değiştirilen maddeye göre, banka nezdindeki toplam kredi riski 500.000 Amerikan Doları’nı aşan yurt dışındaki yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre yetkilendirilen bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmiş olması şartı aranmaktadır.