info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Konutlarda KDV İadesi: Ortak Alan KDV İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi, makaleler

Net alanı 150 m²’ yi aşmayan konut teslimleri için gerçekleştirilen KDV İadelerinde sosyal alan olarak geçen ortak alanların ( Örn: Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı gibi alanlar) yüklenilen KDV’sinin iadesi ülkemizde mahkemeye taşınan bir konu olmuştur. Konunun dava sürecinin gidişatını kronolojik olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 07.2014 tarihinde KDV Uygulama Tebliği “3.1.3. İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen Katma Değer Vergisi” bölümünün alt başlığında yer alan “3.1.3.1. Genel Olarak” başlığındaki açıklama ve örneklendirmenin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açıldı.Söz konusu madde, sosyal alan olarak geçen ortak alanların KDV İadesinin mümkün olmadığını belirtmekteydi.
  • 03.2017 tarihli Danıştay 4. Dairesi, verdiği karar ile (E:2014/4835, K: 2017/2170)  yapılan başvuruyu haklı bularak, ilgili maddede sözü geçen sosyal alanların ortak alan olarak kabul edilmesine ve bu alanların KDV iadesi hesaplamalarına dahil edilmesine hükmetmiştir. İlgili maddenin de iptaline karar verilmiştir. Ayrıca temyiz hakkının saklı kalınmasına da karar verilmiştir.
  • 03.2017 tarihli Danıştay kararının temyizi için Mali İdare tarafından başvurulmuştur. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 07.02.2018 tarihli kararında Danıştay 4. Dairesinin, sosyal alan olarak görülen ortak alanların KDV İadesine dahil edilmesi yönündeki kararını bozmuştur. (E.2017/681, K.2018/50)

Temyiz sonrası sosyal kullanım alanlarında KDV İadesi ile ilgili hükmün özeti aşağıda belirtilmiştir:

Vergi indiriminin, barınma ihtiyacının karşılanması amacının gerçekleştirilmesine yönelik olduğu, yapı ve tesislerde kullanıcıların, çalışanların veya müşterilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi mekanların yapımına ilişkin harcamaların konut yapımıyla doğrudan ilgili olmadığının açık olduğu, sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu alanların yapılmasının zorunlu olmasına dayanılarak bu kapsamda yapılan harcamaların konutun inşasına yönelik olduğu sonucuna varılmasının yasal bir dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle, Danıştay 4. Dairesi’nin temyize konu kararının Tebliğin “Örnek 2” bölümünün iptaline ilişkin kısmını ise bozmuştur. Böylelikle, sosyal amaçlara yönelik alışveriş merkezi alanları dışındaki diğer alanlar için yüklenilen KDV’lerin de iade edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlgili karar sosyal alanların yanı sıra, ‘yapı ve tesislerde kullanıcıların … sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ….’ ibaresi ile apartman görevlilerinin kaldığı dairelerinin (kapıcı dairesi) KDV iadesinin mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

Güven YMM ailesine ulaşmak ve danışmanlık almak için tıklayınız.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.