info@guvenymm.org
0362 435 44 58

7-Konkordato Sürecinde Finansal Kiralamada Malların İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato

Yeni bir uygulama olan konkordato konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de borçlu şirketin konkordato ilanı öncesinde Leasing aracılığıyla temin ettiği malların süreç içinde iade edilip edilmeyeceğidir. Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki şartlarla ertelenebilir.

1-Borçlu Finansal Kiralama Sözleşmesinin aynen iflasını 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 294. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca üstlenmiş olmalıdır.

2-Leasing’den doğan kira alacağı konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.

3-Ödenmemiş kira borcu, üç aylık tutarı aşmamalıdır.

4-Bu erteleme  nedeniyle finansaI kiralama konusu malın değer kaybından kaynaklanabilecek zarar, teminat altına alınmış olmalıdır.

5-Borçlu, malın işletmenin faaliyeti için  zorunlu olduğunu ve iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.