info@guvenymm.org
0362 435 44 58

5- Konkordato : Fesih, Sonuçlanmayan Takip

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato, makaleler

1) Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hale gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür.

2) İİK. 206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Yorum: Konkordato ilanından önce kalmış alacaklar ( İİK.206. Madde, rehinli alacaklar ve amme alacakları hariç) hakkında hiçbir koşulda icra takibi başlatılamaz. Aksi durum, konkordatonun ana amacı olan dürüst borçluya sahip çıkmak prensibi ile örtüşmez. Bu bağlamda, konkordato ilanından önceden kalan alacaklar, projede bahsedilen ödeme planına göre temin edilir. Plana uyulmadığı takdirde yazının 1.Kısmında  belirtildiği şekilde mahkemeye başvurulması halinde Kısmen Fesih uygulanabilir. Öte yandan, İİK 206. Madde belirtilen alacak grupları (Örneğin işçi ücretleri) hakkında takip uygulanabilir. Yani, ücretini alamayan işçiler konkordato sürecinde bile  ücretleri ile ilgili icra takibi yapabilir.  Rehinli mallar konusunda, rehinli mala alacaklı el koyamaz. Fakat, rehinli malın değerlemesi yapılır. Belirlenen tutarda alacak üzerinden icra takibi yapılabilir. Amme Alacakları: Devlete ödenmesi gereken vergiler, sigorta primleri, cezalar hakkında da icra takibi uygulanabilir.

Vaatler:

Konkordato projesi haricinde yapılan vaatler hükümsüzdür. (İİK. 308/4)

Yorum: Konkordato projesinde borçlu, borçlarını hangi vadede ve ne şekilde ödeyeceğini belirtir.  Bu proje dışında bulunan borçlunun hiçbir yazılı veya sözlü beyanı geçerli değildir. Zaten, yazılı beyanat için komiserin onayı gerekir. Bu durum onaylandıktan sonra vaat olmaktan çıkar. Yazılı anlaşmanın şartlarına borçlu şirket uymazsa icra takibi yapılabilir çünkü konkordato sürecinde yapılan sözleşmelerde icra ile ilgili takip yapılabilir.