info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Konkordato Komiserinin Görevlerinin Tamamı

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato
1.Deftere Kayıt

Borçlu kuruma ait olan malların tamamı deftere kaydedilir.

2. Kıymet Takdiri(değerleme)

2.1. Rehinli Malların kıymet takdiri,

2.2. Rehinsiz Malların kıymet takdiri,

Değerleme, Komiser tarafından yapılır. Komiser dilerse bu değerleme için bilirkişi de atayabilir.

2.3. Borçlunun Malları, başka bir yerde ise değerleme malların bulunduğu yerde görev yapan icra dairesince yapılabilir.

3. Komiser takdir ettiği Rehinli Mallar mallar bedellerini alacaklılar toplantısından önce rehinli alacaklılara ve borçluya yazılı olarak bildirir.

4. Şirket Alacaklılarını, alacaklarını, İİK 288. maddeye göre yapacağı ilan ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde, bildirmeye davet eder.

5. Alacaklıların, bilinen adreslerine, ilanın bir suretini, belli olan adreslerine, posta ile gönderir. İlanda, Alacaklarını bildirmeyen Alacaklıların, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da komiser tarafından yazılır.

6. Konkordato Komiserinin  borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet etmesi gerekmektedir.

7. Konkordato Komiserinin  alacakların varit olup olmadığı hakkında açıklamada bulunmaya davet etmesi gerekmektedir.

8. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini İİK. 302 maddesi gereğince vereceği raporda açıklar.

9. Komiser 288. madde uyarınca yapacağı yeni bir ilan ile alacaklıları, kesin mühlet ilanından sonra konkordato projesinin müzakeresi için toplantıya davet eder.

9.1. Komiser, rehinli ve diğer alacaklılarla yapılacak toplantı takvimini belirler.

9.2. İlk toplantı günü ilandan en az bir ay sonra olmak zorundadır.

9.3. İlanda, alacaklıların toplantıdan önceki on beş gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir.

9.4. İlanın bir sureti adresi belli olan alacaklılara POSTA ile gönderilir.

10. Komiser, oluşturulmuş ise alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir.

11. Komiser, borçlunun toplantıda hazır bulunmasını temin eder.