info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Konkordato > Geçici Mühlette Konkordato Komiserinin Görevleri

Geçici Mühlette Konkordato Komiserinin Görevleri

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Konkordato

Günümüzde iflas ertelemenin yerine getirilen ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan dolayı oldukça yaygınlaşan Konkordato için pek fazla kaynak bulmak mümkün değil. Bu nedenle Güven Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. olarak komiserlik görevini üstlenecek meslektaşlarımıza yardımcı olmayı kendimize bir ödev edinmiş bulunmaktayız.  Yazının geri kalan bölümünde Geçici Mühlet Komiserleri’nin neler yapması gerektiği açıkça ve detaylıca belirtilmiştir. Meslektaşlarımıza, çalışmalarında başarılar dileriz.

Konkordato Komiserliği

1- Konkordato talep eden davacı borçlu şirketin mevcudunun defterinin tutulması;

  • Şirket Alacaklılarına (300-400, 301, 320, 321, 102, 335, 340, 360, 3611, 431, 436 hesaplarında bulunan) teyit yazısı yazılması, şirketten olan alacaklarının tutarının doğruluğu, karşı tarafın beyanının alınması ve imtiyaz durumunun irdelenmesi,
  • Şirket Borçlularına ( 101, 102, 120, 136 hesaplarında bulunan) tutarların doğruluğu ve karşı tarafın beyanının alınması için teyit yazısı yazılması,
  • Şirket Stoklarının kıymet takdiri (150, 152, 153, 159 hesaplarının araştırılması, sayımı ve maddi olarak değerlendirilmesi),
  • Duran varlıkların kıymet takdiri (252, 263, 254, 255, 260, 263 hesaplarının maddi olarak değerlendirilmesi ve doğruluğunun araştırılması),

2- Mallarının Kıymetini takdir etmesi,

3- Rehinli Malların kıymetine ilişkin, takdir edilen değerlerin alacaklılara sunmak üzere hazır tutulması,

4- Ara raporun uygun bir şekilde düzenlenmesi,

5- Ön Proje’nin takibi ve uygulanması yönünden katkıda bulunulması,

6- Davacı borçlu şirketin denetlenmesi ve gerek görülen işlemlerde borçlu davacıyla birlikte işlemlere katılınması.


Kısaca Konkordato Geçici Mühlet Komiseri; şirketin ticari defter ve mali tablolarını inceleyerek şirketin hali hazır durumunu, Ön Proje’nin defter kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığını ve projede eksiklik olup olmadığını, şirketin borca batık olup olmadığını, borca batık ise miktar ve oranının ne olduğunu kontrol etmeli ve Geçici Konkordato komiserliği görevine başladığı tarihten itibaren 1 aylık süre içinde Ön Rapor’unu hazırlayarak mahkemeye sunmalıdır.

Ücretsiz teklif ve ön bilgi almak için tıklayınız.