info@guvenymm.org
0362 435 44 58

3- Konkordato Hükümleri

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato

 

  • Konkordato, tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelir.
  • Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hale geleceği de kararlaştırılabilir.

Bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar devam eder.

  • Bağlayıcı hale gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.
  • 206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında bu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
  • Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda, konkordato şartlarına tabi değildir, mal varlığının terki suretiyle konkordato yahut sonraki bir iflasta masa borcu sayılır.
  • Aynı kural karşı edimin ifasını komiserin izniyle kabul eden borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı edimler için de geçerlidir.

 

Yorum:

Konkordato talebi ancak mahkeme tarafından onaylandığında, konkordato ile ilgili tüm düzenlemeler uygulanır. Başvuru dosyasının mahkeme heyetine verilmiş olması, dilekçesini veren şirketi konkordato kapsamına sokmaz. Bu başvuruyu hakim onaylamadığı sürece icra takipleri de aynı şekilde devam ettirilir. Ancak, kanuna göre; konkordato projesinde istenilen bilgiler mahkeme heyetine sağlandığında, mahkeme heyeti başka hiçbir koşula bakmaksızın 3 aylık geçici mühlet kararı vererek konkordatoyu ilan eder. Ayrıca mahkeme heyeti, eksik belgeler varsa, bunların sağlanması için de 45 güne kadar ek süre tanıyarak yine konkordato ilan edebilir.

Konkordato ilanından itibaren, konkordato süreci içinde yapılan borç için alacaklı icra takibi yapamaz ancak alacağı tutar masa borcu olarak geçer. Masa borcu, iflas halinde imtiyazlı alacaktan dahi öncelikli temin edilecek borçtur. Bu durum konkordato sürecinden önce yapılan borçlarla karıştırılmamalıdır. Konkordato sürecinden önceki borçlar, konkordato projesi ile birlikte bir ödeme planı ile mahkeme heyetine sunulur. Borçlu, bu plana göre ödeme yapmadığı takdirde uygulanacak esas farklıdır.