info@guvenymm.org
0362 435 44 58

4- Konkordato : Fesih, Sonuçlanmayan Takip ve Vaatler

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Konkordato
Kısmen Fesih(İİK.308/e):
Konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alıcı
1) Kendisine karşı konkordato alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshedebilir.
2) Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.
3) Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Yorum: Projede belirtilen ödemeler kendisine yapılmayan alacaklılar mahkemeye başvurarak konkordatonun vermiş olduğu kendi tüm alacakları üzerindeki durdurma kararını bozdurabilir. Verilen hüküm için de istinaf ve temyiz yolu açıktır.

Tamamen Fesih(İİK. 308/f):
1) Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini, tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.
2) Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum 288. madde uyarınca ilan edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Yorum: Borçlu, konkordato süresinde mahkeme ve kanunlarca kendine verilen yetkilerin dışına çıkarsa ve bu durumu alacaklı mahkemeye taşır ya da komiser raporunda belirtirse konkordatonun feshine karar verilebilir. (Örneğin: Komiserin onayı olmadan alım – satım, sözleşme, sözleşme feshi) Ancak; komiserin onayı olmadan yapılan sözleşme feshi ya da mal veya para alışverişi yapılmadan gerçekleştirilen ticaret, komiser onayı olmadığı için mahkeme tarafından hükümsüz sayılabilir. Bu konuda mahkeme makamının yorumu önemlidir. Komiserin yazmış olduğu raporda da bu şekilde bir suistimalden bahsedilirse mahkemenin kararı konkordatoyu feshetme şeklinde olabilir.  Kısacası mahkemenin konkordatoyu tamamen feshi yoruma açık bir durumdur.