info@guvenymm.org
0362 435 44 58

Kitapta KDV İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, Mali Danışmanlık

Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere çocuklar için zararlı (Cinsel içerik, argo vb.) olan ürünler hariç basılı kitap, süreli yayınların teslim ve ithalinde, ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklinde harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları ve mevzuat seti kitapları istisna kapsamındadır. İstisnaya tabi ürünlerin basımı için kullanılan mal ve hizmet alımında KDV ödenir. Ancak istisnaya tabii ürünlerin kitapçılara ya da dışarı satışında KDV oranı %0 olarak hesaplanır. Yani kitap ya da istisnaya tabi diğer ürünleri yayınevlerinden tedarik eden şahıs, işletme ya da kurumlar bu alımlarda KDV ödemez. Bu durumda, yayınevleri KDV’li alımlar ile basmış olduğu kitap ve benzeri ürünleri KDV’siz şekilde satmış olmaktadır. Kanun koyucu, yayınevlerine KDV istisnasına tabi ürünlerinin maliyeti için yapmış olduğu KDV harcamalarının iadesini talep edebileceğini belirtmiştir.

KDV İstisnasına Dahil Olan İşlemler

 • Yukarıda bahsedilen ürünlerin tamamı,
 • Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınları,
 • Yukardaki tanıma giren ikince el eserlerin teslimi,
 • Tanımdaki ürünlerin ithalatı,
 • İstisna kapsamında temin edilen ürünlerin tekrar teslimi*

KDV’den istisnadır. Bu ürünlerin basımına ilişkin alınan mal ve hizmet ise KDV’ye tabidir.

– Bu maddeye göre istisnadan dolayı KDV ödenmemiştir bu yüzden iade talep edilemez. Ancak; istisnalı ürünün tedariği ve teslimi arasında yapılan genel giderler ve ATİK’ler için ödenen KDV’nin İadesi talep edilebilir. Bu durumda iade talebinde bulunulan tutar, istisnalı ürünün alış ve satış bedeli arasındaki farka uygulanan genel vergi oranı (%18) uygulanması sonucu oluşan tutarı aşamaz.

Kitapta KDV İadesi Kimleri Kapsar

Uygulanan KDV İstisnası, KDV’siz teslim yapan herkes için ( yayınevi, ithalat eden, basımevi vb.) iade imkanı sunar. Bu iadenin söz konusu istisnalı teslimin oluşturulması için ödenmiş olan KDV (Yüklenilen KDV) işlemlerine dair olması şarttır.

Yapmış olduğu teslim KDV istisnasına tabi olduğu için KDV uygulamadan satan, ilgili dönemdeki ödenen KDV’den mahsup edilmesine rağmen hala Devreden KDV’si bulunan ya da ilgili döneme ait KDV Beyannamesi ile ödemesini yapan ancak istisnaya tabi işleme ait mal ve hizmet alımında ödemiş olduğu KDV’nin mahsubunu yapmayan tüm tedarikçiler kitapta KDV iadesi talep edebilir.

Kitapta KDV İadesi Nasıl Talep Edilir?

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

 • İade talebi 5.000 TL’yi aşıyorsa Yeminli Mali Müşavir KDV İade Raporu veya vergi inceleme raporu,
 • Standart iade talep dilekçesi,
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,
 • Satış faturaları listesi

Yukarıdaki belgeler talep edenin bağlı olduğu Vergi Dairesine bir dilekçe ile Yeminli Mali Müşavir tarafından sunulur. Daha sonra standart iade prosedürleri uygulanır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kitapta KDV İadesi “21.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlananan 7166 Nolu Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yayınevlerine kitapta KDV iadesi ve istisnası imkanı sağlanmıştır. (İlgili Resmi Gazete – Madde 7). İlgili kanun maddesindeki kapsam, usul ve esasların uygulanmasına yönelik tebliğ 23.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ( 25 Seri Nolu Tebliğ).