info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KGF Kefaletli Kredilerin Limiti ve Yapılandırılması

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, koranavirüs, şirket ve işletmelere sağlanan destek
[md_text md_text_desc_line_height=”24″ md_text_separator_height=”2″ md_text_separator_color=”rgb(34, 46, 86)” md_text_title_google_fonts=”font_family:Roboto%3Aregular%2C100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal” md_text_title1=”pixflow_base64PGgyPkVzbmFmLCDEsMWfbGV0bWUgdmUgxZ5pcmtldGxlcmUgS29yb25hdmlyJnV1bWw7cyBTYWxnxLFuxLEgU2ViZWJpeWxlIFNhxJ9sYW5hbiBEZXN0ZWsgdmUgxLBta2FubGFyPC9oMj4=” md_text_title_description=”” md_text_title_description2=”” md_text_desc_google_fonts=”font_family:Roboto%3Aregular%2C100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” md_title_bottom_space_description=””]

KGF Kefaletli Kredilerin Limiti ve Yapılandırılması

-Kredi Garanti Kurumu (KGF) tarafından çekilen krediler için sağlanan azami kredi miktar kefaleti 500 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. Yani, KGF, Türkiye’de çekilen toplam 500 Milyar TL tutarındaki krediye kefil olabilecek.
– İşletmelerin bu tutardan yararlanabileceği toplam üst limit ise 25 Milyar TL’den 50 Milyar TL’ye yükseltilmiştir.
– 31/12/2020 tarihine kadar KOBİ olan yararlanıcılar için yararlanılabilecek üst limit 50 Milyon TL, KOBİ sınırını aşan tüzel kişiler için ise üst sınır 350 Milyon TL olarak uygulanacaktır.
–  Yatırım kredileri için anapara ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde bir ay uzatılması hüküm altına alınmıştır.
– Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, kararda tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecektir.
– Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verilmiştir.
– Kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacaktır.
– Kredi Garanti Kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık’a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacaktır.
 

[/md_text]

[md_blog blog_post_number=”20″ calendar_description=”” blog_category=”koranavirüs” blog_category_separator5=”” blog_forground_color_separator6=”” blog_bg=”6210″]