info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KDV İstisnası(KDV İadesi)

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi, Mali Danışmanlık

Kamuya İnşaat Ayni Bağışı Yapan Şirketlerin KDV İstisnası

1.1. Bağışçılara Satış Yapanlara İade

Bağış yapacaklara istisna kapsamında satış yapanların iade taleplerin aşağıdaki belgeleri sunması gerekir:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • İstisna belgesinin örneği ile proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği.
1.2. Bağışçılara İade
 • KDV ödeyerek mal ve hizmet alan bağışçıların iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi( KDV mükellefiyeti bulunmayanlarda aranmaz.)
 • Proje kapsamında yapılan harcamaya ait olduğu ilgili idare veya kuruluş tarafından onaylanan yüklenilen KDV listesi
 • Proje Kapsamında İstisna Uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği
2.1 Mahsuben İade
 • Mahsuben iade talebi, miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
2.2. Nakden İade
 • 5000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 5000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
 • 5000 TL’yi aşan ve teminat verilen iade taleplerinde, iade yerine getirilir. Teminat ise vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.