info@guvenymm.org
0362 435 44 58

KDV İstisnası(KDV Ödenerek Yapılan Alımlar)

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi, Mali Danışmanlık

İstisna Belgesi Olmasına Rağmen KDV Ödenerek Yapılan Alımlar

 

 • KDV İstisnası kapsamındaki mal ve hizmetlerin KDV ödenerek satın alınması da mümkündür.
 • Bu durumda, alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödenen KDV, bağış yapacaklara iade edilir.
 • Ancak bağış yapan ve istisna belgesi olan şirket KDV İstisnasından elde etmiş olduğu KDV ödemeden mal ve hizmet alımı hakkını diğer alımlarda da kaybeder. Bu durum İstisna Belgesi’nin geçerliliğini bozmaz. Ancak bağış yapan şirket seçtiği yöntemden diğerine geçemez.
 • Bağışçının tüm mal ve hizmet alımlarının ya KDV ödemeden ya da KDV iadesi ile olması gerekmektedir.
 • Alınan mal ve hizmetlerin bir kısmının KDV ödemeden, diğer kısmının da KDV iadesi ile yapılması mümkün değildir.
 • KDV iadesi yapılabilmesi için daha önce belirtilen şartların bağışçıda aranılmasına ek olarak istisna belgesi eki listenin (proje kapsamında yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin liste) temin edilmesi gerekmektedir.
 • İstisna belgesi eki liste, bağış yapacaklara bir yazı ekinde verilir ve bunlar için istisna belgesi düzenlenmez.

1.1. Mal ve Hizmetlerin Sisteme Girişi

Bağış yapacaklar istisna belgesi eki listenin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümüne alış faturasının tarihi, numarası, mal veya tutarını belirtmek suretiyle projeye uygun olarak sisteme girerler.

 • Diğer hususlar 3.1. Mal ve Hizmetlerin Sisteme Girişi başlığındaki maddeler ile aynıdır.

1.2. Uygulama

Bağış yapacakların KDV mükellefiyeti bulunması halinde, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim konusu yapılır.

 • İndirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ise iade konusu yapılabilir.
 • Bağış yapacakların KDV mükellefiyeti bulunmaması halinde ise proje kapsamındaki mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV, bağışlanan tesisin bulunduğu yer vergi dairesince iade edilir.
 • 1.1. İstisna Belgesinin Yenilenmesi başlığında belirtilen bildirimler, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından yapılmadığı sürece İstisna kapsamında iade yapılmaz.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.