info@guvenymm.org
0362 435 44 58

makaleler

Güven YMM > Yayınlar > makaleler
24 Şub
İnşaat KDV İadesinde Net Alan Hesabı
Kategori: KDV İadesi, makaleler
Net alanı 150m2’ den düşük konutlar için müşteriye teslim %1 KDV uygulanmaktadır. Ancak, inşaatı ve teslimi gerçekleştiren müteahhit/kurumun inşaat için mal alışlarında KDV uyg...
15 Haz
Vekalet Ücretlerinde Gelir Vergi Kesintisi
Kategori: Genel, KDV İadesi, makaleler
193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar tarafından 2004 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanun uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin; 1) Dav...
13 Haz
Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu Temsilcisi ve İrtibat Kişinin Yükümlülükleri
Kategori: KVVK, makaleler
Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine gör...
12 Haz
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
Kategori: KVVK, makaleler
Veri Sorumluları Sicili Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini, Başkan: Kişisel ...
10 Haz
Konutlarda KDV İadesi: Ortak Alan KDV İadesi
Kategori: KDV İadesi, makaleler
Net alanı 150 m²’ yi aşmayan konut teslimleri için gerçekleştirilen KDV İadelerinde sosyal alan olarak geçen ortak alanların ( Örn: Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, ...
04 Haz
Makul Güvence Raporu
Kategori: Denetim, Genel, Konkordato, makalele...
Makul Güvence Raporu (Resmi Gazete), konkordato ilanı için borçlunun mahkemeye sunması zorunlu olan rapordur. (Konkordato ilanı için tüm gerekli belgeleri buradan öğrenebilirsiniz....
13 Mar
Yerli Malı Belgesi
Kategori: Genel, makaleler, Mali Danışmanlık
Yerli Malı Belgesi, belirli kıstasları sağlayan yerli üreticilere teşvik amaçlı verilen ve kamu ihalelerinde söz konusu şirketleri belgesi olmayan şirketler kıyasla avantajlı kılan...
21 Kas
Konkordato Uygulamasında Değişiklik Teklifi
Kategori: Genel, Konkordato, makaleler
Ülkemizde son zamanlarda daralan ekonomik şartlardan ve piyasalarda oluşan nakit sıkışıklığından dolayı artan Konkordato ilanları sayısına yönelik kanun koyucular tarafından konkor...
19 Eki
Sorularla Konkordato
Kategori: Genel, Konkordato, makaleler
Konkordato her şeyden önce iflas, rant sağlama yöntemi ya da kasıtlı olarak borçlanıp devlete sığınma yöntemi değildir. (Bkz. 8. madde Komiserin Borçlu ve Alacaklılar Yönünden Davr...
02 Eki
8- Konkordato Projesi – Oylanması, Kabulü ve Tasdiki
Kategori: Genel, Konkordato, makaleler
Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü için Gerekli Çoğunluk: Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu gerekli açık...
  • 1
  • 2