info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Mali Danışmanlık > İşsizlik Ödeneği Hesaplama

İşsizlik Ödeneği Hesaplama

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Mali Danışmanlık

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik ödeneği, sigortalı olup işten çıkartılanlara belirli şartları karşıladıkları takdirde İŞKUR tarafından üst sınır olmak koşuluyla kazançlarına istinaden 6, 8 ve 10 aylık olmak üzere yapılan ödemelerdir.

İşsizlik ödeneği, çalışanın her ayki ücret bordrosunda %1 oranında ücret kesilerek İşsizlik Fonunda muhafaza edilen tutardan ödenir. Yani, işsizlik ödeneğinin karşılığını ödeneği kullanacak kişi çalışırken aylık olarak maaşındajki %1 oranındaki kesintiler vasıtasıyla vermiştir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için kişinin sağlaması gereken bazı gereksinimler vardır. Bu gereksinimler şu şekildedir:

 • Kişi, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmalıdır.
 • Kişi, hizmet akdinin sona ermesinden yani resmi olarak işsiz kalmasından önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmalı. Hizmet akdine tabi olmaktan kasıt kişinin resmi olarak çalışıyor olmasıdır.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile kişinin işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
 • Kişi, Mücbir sebepler dışında hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurulmalıdır.

Ödenekten yararlanmak isteyen ve gerekli şartları karşılayan kişi, mücbir sebep olmadığı durumda hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a birime giderek ya da elektronik ortamda başvuru yapmalıdır. Elektronik ortam başvuruları www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılır.

Kişi, mücbir sebep yokken hizmet akdinin feshinin 30. Gününden sonra başvuru yaparsa, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşer.

Örneğin; Hiçbir mücbir sebep yokken hizmet akdinin feshinden 60 gün sonra 180 günlük İşsizlik Ödeneği için İŞKUR’a başvuru yapan bir kişi, başvurusunun onaylanması halinde 150 günlük işsizlik ödeneğini aylık olarak 5 ayda alır. Kişinin geç başvurduğu gün sayısı, işsizlik ödeneği hakkından düşer.

İşsizlik ödeneği 180, 240 ve 300 günlük olmak üzere üç şekilde ödenir. Ödemeler aylık olarak yapılır. Kişinin ne kadar günlük ödenek alacağını ise; hizmet akdinin feshinden geriye dönük son üç yıl içindeki sigortalı olarak çalıştığı gün sayısı belirler.

Buna göre hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde sigortalı olarak çalışma süresi;

 • 600 gün olan kişiye 180 gün,
 • 900 gün olan kişite 240 gün,
 • 1080 gün olan kişiye 300 gün

süre ile işsizlik ödeneği desteği sağlanır. Önemli bir husus olarak; ilgili günlerin işsizlik sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Aksi takdirde işsizlik ödeneği desteği sağlanmaz.

İşsizlik ödeneği miktarı, kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır:

 • Son dört aylık prime esas günlük brüt kazancın %40’ı hesaplanır.
 • Hesaplanan tutar brüt asgari ücretin (2020 yılı için 2.943,00TL) %80’ini aşıyorsa işsizlik ödeneği olarak brüt asgari ücretin %80’i olan 2.354,40TL ödenir.
 • Hesaplanan işsizlik ödeneğinden 0,007592 oranında damga vergisi kesilir. Ödenekten damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz.
 • Ödemeler 30 günlük olarak ve her ayın belirli günlerinde yapılır.

İşsizlik ödeneği ile kişiye aylık ödenen net tutar asgari olarak 1.168,27TL, azami olarak ise 2.336,53TL’dir.

İşsizlik ödeneği almakta iken aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda işsizlik ödeneği kesilir:

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın işçi tarafındanreddedilmesi durumunda,
 • İşçiyi denetlemeye yetkili müfettişlerce veya bu alanda görevli personeller tarafından yapılan denetimlerde işçinin işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı (gayriresmi) olarak çalıştığının tespitinde,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

 • İşçinin işsizlik ödeneği aldığı süre içinde “Emekli olma” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla işsizlik ödeneği kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen eğitimleri geçerli bir sebep sunmadan reddeden veya kabul edip eğitime devam etmeyen yine geçerli bir sebep sunmadan İŞKUR tarafından yapılan çağrıları vaktinde cevaplamayan, talep edilen dökümanları süresi içinde temin etmeyen kişilerin işsizlik ödenekleri kesilir. Kişi daha sonradan bu uygunlukları sağlarsa işsizlik ödemesi yeniden başlar ancak işsizlik ödeneğini uygun olmadığı için alamadığı süre de işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olduğu için işsizlik ödeneğinin kapsadığı günler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.