info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Genel > İnşaatta KDV İadesi

İnşaatta KDV İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel, KDV İadesi
insaatta-kdv-iadesi

Daire Satışlarında KDV İadesi (150 m² Altı Konut Teslimlerini Baz Alan İnşaatlarda KDV İadesi)

Net alanı 150m²’yi geçmeyen daire teslimlerinde alıcılara kesilen fatura üzerinden %1 KDV hesaplanır. Ancak; satışı gerçekleştirilen bu konutların inşası için yüklenici şirket/müteahhit yapmış olduğu demir, beton, tuğla, kum, cam balkon, sıhhi tesisat vb. gibi hammadde tedariklerini %18 KDV ödeyerek sağlamaktadır. Bu durumda KDV yükünün nihai tüketiciye ulaşmadan yüklenici üstünde kalması yüklenici açısından mağduriyet oluşturmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29/2. Maddesi inşaat ve diğer sektörlerde KDV oran farkından dolayı mükelleflerin mağduriyetini gidermek için İndirimli Oran Kapsamında KDV İadesi hakkı tanımıştır. Kanun maddesine göre teslimleri %1 veya %8 KDV oranına tabi olan işlemlerin sağlanması için gerekli mal ve hizmet alımlarının daha yüksek KDV oranına tabi olması durumunda, yüklenici firma/şahıs hakkı olan Yüklenilen KDV – Hesaplanan KDV farkının ilgili yıla ait KDV İstisna tutarı düşüldükten sonraki halini talep edebilir.

Yüklenilen KDV hesaplaması ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kanuna ve KDV Uygulama Genel Tebliği’ne göre; net alanı 150m²’yi geçmeyen konut teslimlerinde uygulanan KDV oranı %1 olduğu için bu yapılar indirimli orana istinaden KDV İadesinden yararlanabilir. Ek olarak; ülkemizde dönem dönem iş yeri, ofis gibi farklı nitelikteki yapıların teslimlerinde de %18 olan mevcut KDV oranı bu yapıların satışını teşvik amacıyla düşürülmektedir. Bu durumda ilgili yapılar da indirimli orana tabi olarak KDV İadesinin konusu olabilir.

Net alan ve Yüklenilen KDV’ye dahil edilen ortak alan hesabına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi için işlemin gerçekleşmesini takip eden takvim yılının en geç Kasım ayında KDV beyannamesi ile iade talep edilen tutar beyan edilmek zorundadır. Aksi takdirde yüklenici mükellef KDV İade hakkını kaybeder. Bu durumda 31.12.2018 tarihi ve öncesinde gerçekleşen teslimler için 2019 yılı Kasım ayı (bu ay dahil) beyanname dönemine kadar iade edilecek KDV beyan edilmemişse mükellef bu işleme ait KDV İadesi hakkını kaybetmiş demektir.

İnşaatlarda 150m² altı net alana sahip  konut teslimlerinde İndirimli Orana Tabi KDV İadesi 2 şekilde talep edilebilir:

Nakten veya Mahsuben İade.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aştığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

  • İadeye konu konut tesliminin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde ya da en geç takip eden takvim yılının Kasım ayı beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV ile birlikte İade Edilecek KDV belirtilir.
  • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
  • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
  • Yüklenilen KDV Listesinin Dönemler Bazında Dökümü
  • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesi
  • İlgili yılın Ocak ayından iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla Devreden, Yüklenilen, İndirilecek ve İade KDV tablosu.
  • Yeminli Mali Müşavirlik KDV İade Raporu veya vergi inceleme raporu
  • İlgili yıla ait İndirilecek KDV Listesindeki işlemlerin tutar bazında en az %80’ine tekabul eden Karşıt İnceleme Tutanakları. (YMM tarafından hazırlanır.)

Gerekli belge ve bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan KDV İadesi Raporu ile birlikte uygun formata göre sisteme girilir. Rapor yazım işlemine istinaden ilgili dönem indirilecek KDV’sinin en az %80 oranında Karşıt İnceleme tutanakları YMM tarafından tutulur.  Yeminli Mali Müşavir, raporu ekleri ile birlikte (tapu nüshaları, satış faturaları, hesaplama tabloları, ortak bilgileri vb.) raporu dilekçesi ile birlikte ilgili vergi dairesine teslim eder.

Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır.

İstenilen bilgi ve belgeler eksiksiz sağlandıktan ve vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra netleşen KDV İade tutarı banka hesabına yatar.

Vergi veya SGK gibi amme borcu bulunması durumunda, ilgili iade tutarı bu borç tutarından mahsup edilir. Borçlar tamamen biter ve iade tutarı hala mevcut ise kalan tutar banka hesabına yatar.

Toplam İade Tutarının 5.000‘yi Aşmadığı Durumlarda Gerekli Belge ve İşlemler:

Bu tip iade taleplerinde yukarıdaki işlemlerde Yeminli Mali Müşavir KDV İade Raporu ve karşıt inceleme hariç diğer belgeler yeterlidir.

Mahsuben iade şeklinde de gerekli belgeler ve hadler nakten iade talebinde gerekli belgeler ve hadler ile aynıdır.

Hizmetimiz

Güven YMM ailesi olarak raporlu ya da raporsuz olarak iş ortaklarımızın inşaat ve konut tesliminden kaynaklanan KDV İade işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Raporlu işlemlerde Karşıt İnceleme tutanakları ivedilikle hazırlanır, rapor ve diğer ekler ile birlikte vergi dairesine teslim edilir. Bu aşamadan sonra sürecin takibi için gündelik olarak vergi dairesinden bilgi alınarak iadenin en hızlı şekilde gerçekleşmesi hedeflenir. İletişim için buraya tıklayınız.

 

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.