info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > KDV İadesi > Mal İhracatında KDV İadesi

Mal İhracatında KDV İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi
ihracatta-kdv-iadesi

İhracatta KDV İstisnası

Ülkemizde ihracat işlemlerinde KDV hesaplanmaz. Yani yurt dışına mal ve hizmet tesliminde KDV uygulanmaz. Yurt dışına yapılan mal ve hizmet tesliminde faturalar bu duruma uygun olarak belgelenir.
3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-a maddesi açıkça belirtmiştir ki ihracatta yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’den muaftır. Fakat 12. maddeye göre bir teslimin ihracat sayılması için aşağıdaki iki şart gerçekleşmek zorundadır (KDV Kanunu) :
–  Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

– Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Yurt içindeki KDV mükelleflerinin yurt dışına açtıkları şubeye orada satışını yapmak şartıyla yurt içinden yapacakları teslim de KDV’den muaftır.

İhracatta KDV İadesi

KDV’den muaf olma durumu ihracatçı için bir dezavantaj oluşturur. Bu dezavantaj, teslim edeceği mal ve hizmetin üretimi, imalatı gibi giderlerde KDV ödemiş olmasına karşın satışında bu KDV’yi alıcıya yansıtamayacak olmasıdır. Kanun koyucu bu durumu gözeterek ihracatçılara; ihracata konu olan işlemler için ödemiş oldukları KDV’nin iadesi hakkını tanımıştır. İhracatta KDV İadesi Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan bir rapor ile gerçekleşir. YMM, hazırlamış olduğu iade raporunu bizzat olarak talep eden şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim eder. Şirketin ticari işlemleri sadece yurt dışına yönelikse söz konusu ihracat için kanunda belirtilen limite kadar yapmış olduğu tüm mal ve hizmet maliyetlerinin KDV İadesi alınır.

Şirketin ticari işlemleri hem yurt içi hem yurt dışına yönelikse, KDV konusunda mahsuplaşma yoluna girilir. Yurt içi satışlardan çıkan ödenecek KDV, şirketin indirilecek KDV’sinden düşükse yurt dışına yapılan ihracat için yapılan mal ve hizmet maliyetlerinin yine üst sınıra kadar iadesi alınır.
Ayrıca; yapmış olduğu ihracat işlemleri için Dahilde İşlem Belgesi, Teşvik Belgesi ya da İhraç Kayıtlı Satış gibi hakları bulunan şirketlere KDV’siz mal veya hizmet satılır. Bu durumda satıcı kurum için KDV İade hakkı doğar.

İade Üst Limitleri

  • 11/1-a Maddesine göre KDV iadesi talep eden şirketler genel kapsamda ihracat işlemlerini yapan şirketlerdir. İhracat teslimleri, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vb. bu kapsama girer.

Bu şirketler için İhracatta KDV İadesi üst limiti her bir YMM raporunda 2020 yılı için 852.000TL, 2021 yılı için ise 930.000TL’dir.

2022 yılı için ise bu sınır aylık 1.266.000TL olarak belirlenmiştir. Bu sınırın aşılması durumunda birden fazla YMM KDV İade raporu yazılarak kalan tutarların iadesi de gerçekleştirilebilir.

  • 11/1-c Maddesine göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

Bu işlemde İhracatta KDV İadesi üst limiti 2021 yılı için 930.000TL, 2022 Yılı için ise 1.266.000TL olarak belirlenmiştir.

  • 11/1-b Maddesine göre Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri durumda uygulanır. Bu malların satışı sırasında KDV tahsil edilir ancak gümrükten çıkışı anında fatura veya belge ibrazı ile tahsil edilen KDV İade olunur. Bu tarz iadede 2022 yılında belirlenen üst limit 332.000TL’dir.

Belirtilen üst sınırlar aylık olarak belirlenmiştir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak, iadenizin mümkün olup olmadığını öğrenmek için iletişim linki üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Farklının ve vizyonunun peşinde koşarak bulunduğu zamandaki tüm olgulara meydan okuyan Güven Yeminli Mali Müşavirlik ve Finansal Danışmanlık, iş ortaklarına yararlanabileceği tüm fırsatlarda olduğu gibi ilgili hizmet konusunda da yardımcı olmaktadır. Konu hakkındaki tüm detayları merkez ya da şube ofislerimizden öğrenebilirsiniz.

 

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.

KDV İadesi hizmetimizden faydalanmak ve ön bilgi almak için teklif formunu doldurunuz.