info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Genel > Huzur Hakkı Örnekleri ve Diğer Hususlar

Huzur Hakkı Örnekleri ve Diğer Hususlar

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel
sirketlerde-huzur-hakkı

Huzur hakkı ödemesi tüzel ya da gerçek kişilere yapılır. Bu yazımızda; kimlerin hem maaş ücreti hem de huzur hakkı alabileceğini, bu kişiler için vergilendirmenin nasıl yapılacağını, bir kişinin en fazla ne kadar huzur hakkı alabileceğini ve huzur hakkı ile kâr payı dağıtımı arasındaki farkları sizler için örnekler ile açıkladık.

Örnek 1.A.: Emrah Bey, Demir Otomotiv A.Ş.’nin ortağı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Şirket Genel Kurulu, şirketin gelirlerine ve emsallere uygunluk ilkelerini göz önünde bulundurarak Emrah Bey’e 2020 yılı Ocak ayından itibaren aylık 10.000₺ brüt huzur hakkı ödenmesine karar vermiştir. Emrah Bey, Demir Otomotiv dışında herhangi bir şirket ya da ticari işletmede faaliyet göstermemekle birlikte emekli değildir.

Emrah Bey görevi itibarıyla 4/B Sigorta kapsamına girdiği için huzur hakkı brüt ücretinden sigorta primi kesintisi yapılmaz. Emrah Bey’in brüt huzur hakkı ücretinden kümülatif kazancına göre gelir vergisi stopajı ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Ocak ayında 10.000₺ olan brüt huzur hakkı ücreti 22.000₺‘den düşük olduğu için %15 oranında Gelir Vergisi Stopajı yapılır. Yine aynı brüt ücretten 7,59/1000 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Sonuç olarak;

Brüt Huzur Hakkı Ücreti: 10.000₺

Gelir Vergisi Stopajı (%15): 10.000₺ * 0,15 = 1.500₺

Damga Vergisi (7,59/1000): 10.000 * 0,00759 =  75,90₺

Toplam Kesinti Tutarı: 1.575,90₺

Emrah Bey’in Ocak ayında huzur hakkı ödemesinde eline geçen net tutar  8.424,10‘dir.

Örnek 1.B.: Bu örnekte Emrah Bey’in Haziran ayı huzur hakkı ödemesinde net eline geçen tutarı hesaplayalım.

Brüt Huzur Hakkı Ücreti: 10.000₺

Kümülatif Huzur Hakkı Ücreti: 60.000₺

Gelir Vergisi Stopajı (%27): 10.000₺ * 0,27 = 2.700₺

Damga Vergisi (7,59/1000): 10.000 * 0,00759 =  75,90₺

Toplam Kesinti Tutarı: 2.775,90₺

Emrah Bey’in Ocak ayında huzur hakkı ödemesinde eline geçen net tutar  7.224,10‘dir.

Örnek 2: Aslı Hanım, 2020 yılı içinde 3 ayrı işverenden (A, B ve C şirketleri) olmak üzere toplam 180.000₺ brüt ücret geliri elde etmektedir. Kişi, A şirketinin bordrolu çalışanı, B ve C şirketinin ise Yönetim Kurulu üyesidir. Aslı hanım, emekli, kamu görevlisi veya memur değildir. Aslı Hanım’ın 2020 yılı içinde işverenlerden elde ettiği brüt gelirler ve net eline geçen tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

İşveren Ödeme

Türü

Brüt Ücret

(₺)

SGK

Primi

2020 Yılı

Gelir Vergisi

Stopajı

Damga

Vergisi

Net Ele

Geçen

Tutar

A Ücret 70.000 10.500 11.535 531,30 47.433,70
B Huzur Hakkı 60.000 0 11.670 455,40 47.874,60
C Huzur Hakkı 50.000 0 8.970 379,50 40.650,50
Toplam 180.000 10.500 32.175 1366,2 135.958,80

 

Yapılan hesaplamalara göre Aslı Hanım’ın 2020 yılında 3 işverenden aldığı net tutar toplamı 135.958,80₺’dir.

Örnek 3: Güven Ticaret Anonim Şirketi, gerçek kişilerin ortaklığından oluşan bir şirket olup Yıldızlar İnşaat Anonim Şirketi’nin ortaklarından biridir. Güven A.Ş., Yıldızlar A.Ş.’nin Yönetim Kurulu’na seçilmiş, bu bağlamda dışardan Sema Hanım’ı kendisini temsile yetkili olarak atamıştır. Yıldızlar A.Ş., Genel Kurul ile 2020 yılından itibaren Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin her birine aylık 10.000₺ huzur hakkı ödenmesi kararı almıştır.

Yıldızlar A.Ş.’nin huzur hakkı ödemesi doğrudan Güven A.Ş.’ye yapılmalıdır. Güven A.Ş., almış olduğu huzur hakkı karşılığında Yıldızlar A.Ş.’ye %18 KDV ilave ederek fatura kesmelidir. KDV hariç tutar Güven A.Ş. için kurum kazancı olduğu için Kurumlar Vergisi matrahına dahiledilir. Yıldızlar A.Ş. için de aynı durumlar geçerli olduğu için KDV ve KDV’siz tutar indirim konusu yapılabilir. Sema Hanım’a Yıldızlar A.Ş. tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Kendisi Güven A.Ş.’nin çalışanı olduğu için temsil görevine istinaden ücreti Güven A.Ş. tarafından düzenlenen bordro ile ödenir.

Özel sektörde çalışan, kamu görevlisi ya da memur olmayan kişiler için Yönetim Kurulunda görev yaptığı her şirket için huzur hakkı almak mümkündür. Yukarıda bulunan 2.Örnekte bulunduğu gibi gerekli vergi kesintileri yapılır.

Ancak kamu görevlileri ya da memurlar için bu durum aynı şekilde uygulanmaz. Kamu görevlileri ve memurlar, farklı görevlerde bulunmaları halinde bulundukları görevlerden yalnız birinden ücret ödemesi alabilirler. Maaş ücretleri bu hesaplamaya dahil edilmez. Yani ilgili görevli maaş ve yanında en fazla bir adet ücret ödemesi alabilir.

162 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği bu durumu şu şekilde belirtmiştir:

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerden sadece biri için ücret ödenecektir.”

 Yapılacak maaş dışı ödeme öncesi, ödemeyi yapacak kurum tarafından ilgiliden kurumundan ya da başka kurumlardan bu kapsamda kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı beyan alınır. Kurum, beyanı almadan ödeme yapmaz.

Ancak Huzur Hakkında Vergi Uygulamaları yazımızın Tüzel Kişinin Huzur Hakkı alt başlığında belirtildiği gibi seçimle kamu görevine gelen kişiler için birden fazla huzur hakkı ödemesi almak mümkündür. Belediye Başkanı, meclis üyesi ve encümen üyesi bu kapsamda bulunan kamu görevlilerine örnek olarak gösterilebilir.

  • Kâr payı dağıtımı için; geçmiş yıl zararlarının olmaması, şirketin kâr elde etmesi ve kâr dağıtımı sırasında yedek akçe ayrılması gerekmektedir.
  • Huzur hakkı ödemesi için şirketin sadece ödemeyi yazılı karara bağlaması gerekmektedir.
  • Kâr payı dağıtımı, ücret dışı gelir olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ücret dışı vergi dilimine göre bildirilir.
  • Huzur hakkı ödemesi ücret geliri olduğu için aylık olarak ücret gelirli vergi dilimine göre bildirilerek kesinti yapılır.
  • Kâr payı dağıtımı yılda bir kez ve ilgili yılın kurumlar vergisi ödendikten sonra yapılır.
  • Huzur hakkı ödemesi toplantı başına, aylık ya da yıllık olarak yapılabilir.
  • Kâr payı ödemesi, kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılamadığı için Kurumlar Vergisi matrahından düşürülemez.
  • Huzur hakkı ödemesi, kurum kazancı tespitinde indirim konusu yapılabilir. Bu bağlamda Kurumlar Vergisi matrahından düşürülebilir.
  • Kâr payı ödemesi şirket ortaklarına, şirkette sahip oldukları pay ile orantılı olarak yapılır.
  • Huzur hakkı ödemesi şirketin yönetiminde söz sahibi olanlara yapılır.
muratcan-sefa-katırcı

Muratcan Sefa KATIRCI

Finansal Danışman

sefakatirci@guvenymm.org