info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > KDV İadesi > Hizmet İhracatında KDV İadesi

Hizmet İhracatında KDV İadesi

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi
ihracatta-kdv-islemleri

3065 sayılı KDV Kanunu 11. Maddesine göre; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler, uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisnadır. Yani ihracatçı, bu işlemlerde hazırlamış olduğu faturada KDV oranını 0 olarak almalıdır.

Hizmet ihraçcısının hizmeti oluşturmak için yüklendiği ya da genel giderlerinde bulunan KDV’nin ise aynı kanun maddesine göre iadesi talep edilebilmektedir.

Bahsi geçen hizmetlere örnek olarak Türkiye’de ikametgah etmeyenlere, serbest bölgeye ya da yurt dışına yapılan yazılım ihracatı, mimarlık hizmetleri, mühendislik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, fuar, panayır, sergi, taşımacılık, film veya dizi yapımcılığı vb. nitelikte işlemler gösterilebilir.

Örnekler:

 • ABC Yazılım A.Ş. satış tutarı üzerinden %90’ı yurt dışına ve %10’u yurt içine olmak üzere yazılım hizmeti vermektedir. Şirket, yurt dışına kesmiş olduğu faturalarda KDV’yi 0 olarak almıştır. Bu hizmeti sunabilmek için ise ABC’nin server, nitelikli bilgisayar, saklama alanı vb. gibi doğrudan hizmetle alakalı giderleri olmaktadır. Doğrudan giderlerin yanı sıra şirketin ayrıca ofis kirası, elektrik gideri, ofis giderleri gibi Genel Giderler de bulunmaktadır. ABC A.Ş.’nin sadece yurt dışına sağlamış olduğu hizmet için harcamış olduğu doğrudan giderlerin tamamının KDV’si ve genel giderlerinin %90’ının KDV’si iadeye konu olmaktadır.
 • Ali Ayrancı isimli mimar, Çin’de yapımı gerçekleştirilen bir fabrika binası için mimarlık hizmetleri vermektedir. Şahıs, tüm hizmetlerini yurt dışına vermekte olup yurt içinde herhangi bir mimarlık vb. hizmeti vermemektedir. Verilen hizmet sonrası düzenlenen Serbest Meslek Makbuzu’nda Sn. Ayrancı KDV’yi 0 olarak almıştır. Hizmeti sunabilmek için ise yurt içinden bazı ekipmanlar ve hizmetler için harcama yapmıştır. Doğrudan giderlerin yanı sıra şahsın ayrıca ofis kirası, elektrik gideri, ofis giderleri gibi Genel Giderler de bulunmaktadır. Ayrancı’nın sadece yurt dışına sağlamış olduğu hizmet için harcamış olduğu doğrudan giderlerin ve genel giderlerinin tamamının KDV’si iadeye konu olmaktadır.

Hizmet ihracatında KDV İadesi 2 şekilde talep edilebilir: Nakten veya Mahsuben İade.

Gerekli Belge ve İşlemler:

 • İadeye konu hizmet ihracatının gerçekleştiği döneme ait KDV Beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV belirtilir.
 • Hizmet ihracatının faturası veya liste dökümü
 • Ödeme belgesi veya dekontlar
 • Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • KDV hesaplama tablosu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Raporu veya vergi inceleme raporu

Gerekli belge ve bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan KDV İadesi Raporu ile birlikte uygun formata göre sisteme girilir. Rapor yazım işlemine istinaden ilgili dönem indirilecek KDV’sinin en az %80 oranında Karşıt İnceleme tutanakları YMM tarafından tutulur. İhracat işlemlerinde karşıt inceleme tutanaklarında indirilecek KDV’ye konu mal alımlarında imalatçıya ya da mevcutsa ithalata ulaşana kadar alt mükellefe inilir.

Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır.

İstenilen bilgi ve belgeler eksiksiz sağlandıktan ve vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra netleşen KDV İade tutarı banka hesabına yatar.

Vergi veya SGK gibi amme borcu bulunması durumunda, ilgili iade tutarı bu borç tutarından mahsup edilir. Borçlar tamamen biter ve iade tutarı hala mevcut ise kalan tutar banka hesabına yatar.

Mahsuben iade, ilgili dönemde (ayda) 5.000₺ altı ve üstü iade tutarı olmak üzere bu tutarlara göre iki farklı şekilde yapılır.

 1. Aylık İade Tutarı 5.000₺’yi Aşmayan Mahsuben İade

Gerekli Belge ve İşlemler:

 • İadeye konu hizmet ihracatının gerçekleştiği döneme ait KDV Beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV belirtilir.
 • Hizmet ihracatının faturası veya liste dökümü
 • Ödeme belgesi veya dekontlar
 • Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • KDV hesaplama tablosu

Gerekli belge ve bilgiler, uygun formata göre sisteme girilir. Bu işlemde YMM Raporuna ve karşıt inceleme tutanağına gerek yoktur. YMM’ler iade talep eden kişi/şirket adına ilgili işlemleri tamamlayabilir.

 1. Aylık İade Tutarı 5.000₺’yi Aşan Mahsuben İade

            Gerekli Belge ve İşlemler:

 • İadeye konu hizmet ihracatının gerçekleştiği döneme ait KDV Beyannamesinde ilgili kod ile Yüklenilen KDV belirtilir.
 • Hizmet ihracatının faturası veya liste dökümü
 • Ödeme belgesi veya dekontlar
 • Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV Listesi
 • Yüklenilen KDV Listesi
 • KDV hesaplama tablosu
 • Yeminli Mali Müşavirlik Raporu veya vergi inceleme raporu

Gerekli belge ve bilgiler, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan KDV İadesi Raporu ile birlikte uygun formata göre sisteme girilir. Rapor yazım işlemine istinaden ilgili dönem indirilecek KDV’sinin en az %80 oranında Karşıt İnceleme tutanakları YMM tarafından tutulur. İhracat işlemlerinde karşıt inceleme tutanaklarında indirilecek KDV’ye konu mal alımlarında imalatçıya ya da mevcutsa ithalata ulaşana kadar alt mükellefe inilir.

Raporlu ya da raporsuz, nakten ya da mahsuben iade yöntemlerinin tümünde de vergi dairesine müracaat edilir ve vergi dairesinde ilgili başvuruya istinaden kontrol raporu ve yüksek ihtimalle eksiklik yazısı çıkabilir. Bu durumlarda geri dönüş yapılması gereken süre içinde istenilen belgeler temin edilir, talep edilen işlemler sağlanır. Bu anlamda nakten iade ile aynı prosedürler uygulanır.

KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların),

 • Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına,
 • İthalat sırasında uygulanan vergilere,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına

mahsuben iade edilebilir. Mahsuben iade talebi gelecekte oluşabilecek yukarıdaki borç, vergi ve alacaklar için de yapılabilir.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.