info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > KDV İadesi > Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası ve Kurumlar Vergisi İstisnası

Gayrimenkul Satışında KDV İstisnası ve Kurumlar Vergisi İstisnası

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: KDV İadesi

Şirketlerin Aktifinde 730 günden fazla tutulan ve işlemin sürekli olarak al-sat şeklinde ticaretinin yapılmadığı gayrimenkul satışlarında KDV hesaplanmaz. Bu işlemlerde KDV %0 olarak hesaplanır.

Gayrimenkul Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

  • Şirketlerin Aktifinde 730 günden fazla duran ve işlemin sürekli olarak al-sat şeklinde ticaretinin yapılmadığı gayrimenkul satışlarından elde edilen kârın %50’si Kurumlar Vergisinden istisnadır.

 Bu işlemden doğan kârın %50’sinin istisna olabilmesi için;

  • Gayrimenkul satış bedelinin tahsilatının 2 hesap döneminden fazla sürmemesi,
    • Satıştan doğan kazancın istisna olan %50’lik kısmının satıştan itibaren beşinci yılın sonuna kadar şirket bilançosunun pasif bölümünde özel bir fon hesabında tutulması,
    • Satışın trampa, barter, kat karşılığı arsa teslimi gibi yollarla yapılamaması gerekir.
Diğer Hususlar
  • Gayrimenkulün alım tarihinden satış tarihine kadar geçen süre içerisinde şirketin devamlı Devreden KDV’si bulunuyorsa ve satışı gerçekleştirilen gayrimenkulün alış tarihinde bir KDV yüklenimi bulunuyorsa, gayrimenkulün satışı sırasında indirim yoluyla giderilemeyen KDV; ilave KDV olarak ilgili dönem beyannamesinde belirtilmek zorundadır.
  • Gayrimenkul satışındaki kârın %50’si istisnaya tabi tutuluyorsa, satış işleminde satıcının payına düşen tapu harcının %50’si de Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt altına alınmalıdır.
  • İlgili satışta KDV ve %50 Kurumlar Vergisi istisnasından yararlandıldığı takdirde mükellef, işlemlere ilişkin tüm belgeleri bir arada tutarak gerektiğinde incelemeye hazır halde muhafaza etmelidir.

Örnek: X Oto Kiralama A.Ş. 2010 yılında 500.000TL+KDV tutarında gayrimenkul satın almıştır. İlgili gayrimenkulü X A.Ş., 2020 yılında 1.000.000TL+KDV bedel ile satmıştır. Geçen 10 yıl için de satışı yapılan gayrimenkul için 100.000TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Kurumlar Vergisi Yönünden: Ayrılan amortisman ile birlikte 1.100.000TL gelir elde edilirken 500.000TL de gayrimenkulün iktisabından dolayı gider bulunmaktadır. Bu durumda şirketin bu satıştan kârı 600.000TL olmaktadır. 600.000TL’nin %50’si olan 300.000 TL de kurumlar vergisinden istisnadır. Bu durum ilgili dönem beyannamesinde beyan edilmelidir.

KDV Yönünden: Şirket gayrimenkul iktisabında %18 KDV oranından (500.000 x 0,18)

90.000 TL tutarında KDV’yi indirim konusu yapmış, daha sonra bu tutarı devreden KDV hesabında takip etmiştir. Satış tarihine kadar da bu KDV’yi eritememiş, aksine devreden KDV tutarı 150.000TL olmuştur. Bu durumda şirket sahibi satış tutarı olan 1.000.000TL’nin KDV’si olan 180.000TL’nin yalnızca 90.000TL’sini devreden KDV’den mahsup edebilir. Kalan kısım ise ilgili dönem beyannamesinde İlave KDV olarak bildirilmelidir.

Mükelleflerin KDV İade işlemi için kanun tarafından belirlenmiş süreler vardır. İade taleplerini bu süreden sonra veren mükelleflerin iade işlemi reddedilir. KDV İadesi talep sürelerini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.