info@guvenymm.org
0362 435 44 58
Güven YMM > Yayınlar > Genel > Binek Otomobillerin Gider Yazılması

Binek Otomobillerin Gider Yazılması

Yayınlayan: Sefa KATIRCI
Kategori: Genel
binek otomobil

Binek otomobilin kanunen tanımını ve bu tanıma hangi araçların girip girmediğini buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Şirket tarafından satın alınan binek aracın giderleştirilmesi, şirketin faaliyet konusuna göre değişmektedir.

  • Faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobil kiralamak ya da çeşitli şekillerde işlemek olan şirketler; satın almış oldukları binek otomobilleri aldıkları fiyat üzerinden giderleştirebilir. Yani; bu alandaki şirketler binek otomobil satın aldıklarındaki KDV hariç bedeli kurumlar vergisi matrahında indirim konusu yapabilir. Burada da satın alınan binek otomobilin faydalı ömrü öğrenildikten sonra her yıl bu bedelin belirli bir kısmını giderleştirmek suretiyle amortisman ayrılır. (faydalı ömür sürelerine ve ayrılması gereken amortisman oranına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda bulunan şirketler, satın almış oldukları binek otomobiller için yapmış oldukları harcamaları (bakım, parça değişimi, akaryakıt vb.) da kesintisiz bir şekilde giderleştirerek harcamış oldukları tutarı kurumlar vergisi matrahında indirim konusu yapabilir. Ancak; ilgili şirketlerin bu araçları belirtilen faaliyete uygun şekilde kullanması gerekmektedir. Aksi takdirde; binek otomobilin belirtilen faaliyetler için kullanılmadığının tespiti durumunda ağır vergi cezaları ile karşılaşılabilir.

Bu alandaki şirketler, kiralama yolu ile sahip oldukları binek otomobillerin kira bedellerini ve bu araçların bakımı için harcamış oldukları bedelleri de giderleştirebilir. Bu tarz giderlerde harcanan KDV de tamamıyla indirim konusu yapılabilir. Binek otomobillerde KDV konusu ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

  • Faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobil kiralamak ya da çeşitli şekillerde işletmek olmayan şirketler için ise durum biraz daha farklı şekilde işlemektedir. Aşağıdaki başlıklarda gerekli açıklamalar mevcuttur.

 

Faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobil kiralamak ya da çeşitli şekillerde işletmek olmayan şirketler, satın aldıkları binek otomobili tamamıyla giderleştiremez.

İlgili şirketler, satın almış oldukları aracın KDV ve ÖTV dahil toplam fiyatının kanunlarda belirtilen tutarına kadarki kısmını giderleştirebilir. 2020 yılı için bu tutar toplamı 300.000₺  olarak belirlenmiştir. Bu tutarda 160.000₺ KDV ve ÖTV gideri iken kalan 140.000₺ ise aracın vergisiz fiyatı için sınır olarak belirlenmiştir. Yani bu kapsamdaki şirketler 2020 yılı içinde satın aldıkları binek otomobilin KDV ve ÖTV tutarları toplamının en fazla 160.000₺’sini , aracın vergisiz bedelinin de en fazla 140.000₺‘sini gider olarak kayıt edebilir.

Bu kapsamdaki şirketlerin araç için harcamış oldukları KDV, KDV beyannamesinde hiçbir şekilde indirim konusu yapılamaz. Söz konusu indirim, yalnızca Kurumlar Vergisi matrahı için geçerlidir.

En fazla giderleştirilebilecek tutar olan 300.000₺ üzerinden aracın faydalı ömrüne göre amortisman ayrılır. Faydalı yıl boyunca araç için amortisman ayrılarak araç giderleştirilir. 300.000₺ üzerinden kalan tutar ise  Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt edilir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemez. Aksine bu tutarın %22 oranında ilgili dönem geçici vergisi olarak ödenir. Şirket, ilgili dönemde zarar yapmışsa ya da indirimler ve istisnalar tutarı mevcutsa; bu tutarlar kanunen kabul edilen giderlerden mahsup edilir ve ortaya çıkan net tutarın %22’si geçici vergi olarak ödenir.

Şirketler, satın aldıkları araçlar ile ilgili giderlerin (araç bakımı, parça değişimi, akaryakıt vs.) yalnızca %70’ini gider olarak kaydedebilir. Aynı şekilde bu giderlere ait KDV’nin de yalnızca %70’ini indirim konusu yapabilir. Satın almadan farklı olarak bu aşamada araç giderinin %70’i kurumlar vergisi matrahında, KDV’nin %70’i ise KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Araç masrafının gider yazılamayan %30’luk tutarı ve tam bedeli üzerinden %30’luk KDV tutarı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt edilir ve kurumlar vergisi matrahından indirilemez. Bu durumda da Kanunen Kabul Edilmeyen Gider’in %22’sine tekabül edilen tutar ilgili dönem geçici vergisi olarak ödenir. Şirket, ilgili dönemde zarar yapmışsa ya da indirimler ve istisnalar tutarı mevcutsa; bu tutarlar kanunen kabul edilen giderlerden mahsup edilir ve ortaya çıkan net tutarın %22’si geçici vergi olarak ödenir.

Faaliyetleri kısmen ya da tamamen binek otomobil kiralamak ya da çeşitli şekillerde işletmek olmayan şirketler, kiralama yolu ile sahip oldukları binek otomobillerden her biri için aylık kira bedeli KDV hariç 5.500₺’ye kadarlık tutarı gider olarak kayıt edebilir. Aylık kira bedeli 5.500₺’nin üzerinde ise; bu tutarı aşan kısım giderleştirilemez ve yukarıdaki açıklamalardaki gibi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kayıt altına alınarak geçici vergi döneminde vergi ödemesi yapılır.

Bu kapsamda bulunan kiralık araçların bakım, akaryakıt, parça değişimi vb. gibi giderleri eğer kiracı tarafından karşılanıyorsa; kiracı şirket bu giderlerin ve KDV tutarlarının %70’ini indirim konusu yapabilir. Kiralama yolu ile sahip olunan binek otomobillerde KDV konusu ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

muratcan-sefa-katırcı
Muratcan Sefa KATIRCI
Finansal Danışman